Hearts and Minds Invest ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 3. feb. 2021
 • CVR 42093483

Virksomheden Hearts and Minds Invest ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Birkerød. De blev etableret i 3. februar 2021 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på 117.097 DKK, mens den i 2021 var på 118.000 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 90.620 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

91’ DKK

-1%

Egenkapital

522’ DKK

+6%

Omsætning

0 DKK

Resultat før skat

117’ DKK

-1%

Årets resultat

202290.620 DKK
202191.737 DKK

Likviditetsgrad

-

Afkastningsgrad

21 %

-6%
God

Soliditetsgrad

95 %

0%
God

Overskudsgrad

-

Balance

549’ DKK

+6%

Bruttofortjeneste

117’ DKK

-1%

Gældsforpligtelser

26’ DKK

+1%

Tilgodehavende

32’ DKK

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  117’
  -
  -
  -
  117’
  -
  -
  120’
  120’
  117’
  -
  117’
  -26’
  91’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  517’
  -
  -
  517’
  517’
  -
  -
  -
  -
  32’
  32’
  549’
  400’
  62’
  60’
  -
  522’
  -
  522’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  26’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  549’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Hearts and Minds Invest ApS 03.02.2021

Adresse

Adresse Fra Til
Skolevej 2B · DK-3460 Birkerød 03.02.2021

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 03.02.2021

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2021-02-03 03.02.2021

Registreret kapital

Kapital Fra Til
400.000 DKK 03.02.2021

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør. 03.02.2021

Direktører

Navn Fra Til
Julie Bjerg Norup 03.02.2021

Reelle ejere

Navn Fra Til
Julie Bjerg Norup 03.02.2021

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Hearts and Minds Invest ApS

Skolevej 2
3460 Birkerød

CVR

42093483

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

3. februar 2021

P-nummer

1026768515

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at eje ejerandele i andre selskaber samt andre investeringer efter ledelsens skøn.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør.

Registeret kapital

400.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-