Tiblo ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 4. feb. 2021
 • CVR 42093327

Virksomheden Tiblo ApS befinder sig i branchen "Computerprogrammering" og har adresse i Frederiksberg C. De blev etableret i 4. februar 2021 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på 16.231 DKK, mens den i 2021 var på 348.727 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 6.357 DKK.

Medarbejderstaben består af 1 person, hvor direktionen bl.a. består af Anders Houmann Blomqvist.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

6’ DKK

-98%

Egenkapital

316’ DKK

+2%

Omsætning

-

Resultat før skat

9’ DKK

-97%

Årets resultat

20226.357 DKK
2021269.972 DKK

Likviditetsgrad

239 %

+3%
God

Afkastningsgrad

2 %

-96%
Svag

Soliditetsgrad

58 %

+1%
God

Overskudsgrad

-

Balance

549’ DKK

+1%

Bruttofortjeneste

16’ DKK

-95%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

549’ DKK

+1%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  16’
  -
  -3’
  -
  13’
  -
  -4’
  -
  -4’
  9’
  -
  9’
  -3’
  6’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  71’
  5’
  20’
  452’
  549’
  549’
  40’
  276’
  -
  -
  316’
  -
  316’
  3’
  3’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  230’
  549’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Tiblo ApS 30.04.2023
DigitalMind ApS 04.02.2021 29.04.2023

Adresse

Adresse Fra Til
Sankt Nikolaj Vej 18 · DK-1953 Frederiksberg C 04.02.2021

Branchekode

Branchekode Fra Til
620100 Computerprogrammering 04.02.2021

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2023-04-30 30.04.2023
2021-02-04 04.02.2021 29.04.2023

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 04.02.2021

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af direktionen i forening 04.02.2021

Direktører

Navn Fra Til
Anders Houmann Blomqvist 04.02.2021
Anders Bredal Sefort Tidemand 04.02.2021

Reelle ejere

Navn Fra Til
Anders Houmann Blomqvist 04.02.2021
Anders Bredal Sefort Tidemand 04.02.2021

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Tiblo ApS

Sankt Nikolaj Vej 18
1953 Frederiksberg C

CVR

42093327

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

4. februar 2021

P-nummer

1026768396

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

 • DigitalMind ApS
 • Tiblo Digital ApS

Branchekode

620100
Computerprogrammering

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

Formål

Selskabets formål er at drive virksomhed med handel og service, samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af direktionen i forening

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

1

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller