AVR Invest ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 15. dec. 2020
 • CVR 42090778

Virksomheden AVR Invest ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Hørning. De blev etableret i 15. december 2020 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på -2.126 DKK, mens den i 2022 var på -2.487 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -20.273 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-20’ DKK

+29%

Egenkapital

290’ DKK

-7%

Omsætning

0 DKK

Resultat før skat

-20’ DKK

+29%

Årets resultat

2023-20.273 DKK
2022-28.490 DKK
202114.915 DKK
2020-2.794 DKK

Likviditetsgrad

1.077 %

-9%
God

Afkastningsgrad

-1 %

+9%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

91 %

-1%
God

Overskudsgrad

-

Balance

319’ DKK

-6%

Bruttofortjeneste

-2’ DKK

+15%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

319’ DKK

-6%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  -2’
  -
  -
  2’
  -2’
  6’
  -25’
  -
  -18’
  -20’
  -
  -20’
  -
  -20’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  5’
  319’
  319’
  40’
  250’
  -
  -
  290’
  -
  290’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  30’
  319’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
AVR Invest ApS 15.12.2020

Adresse

Adresse Fra Til
Vestergårds Alle 116 · DK-8362 Hørning 15.12.2020

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 15.12.2020

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2020-12-15 15.12.2020

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 15.12.2020

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør. 15.12.2020

Direktører

Navn Fra Til
Asbjørn Vagner Rasmussen 15.12.2020

Reelle ejere

Navn Fra Til
Asbjørn Vagner Rasmussen 15.12.2020

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

AVR Invest ApS

Vestergårds Alle 116
8362 Hørning

CVR

42090778

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

15. december 2020

P-nummer

1026766024

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at eje kapitalandele i andre selskaber, investeringsvirksomhed samt anden virksomhed, der står i forbindelse hermed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør.

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Bestyrelse

-

Stiftere

-

Revisor

-