Scandia Ekspressen ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 26. jan. 2021
 • CVR 42089842

Virksomheden Scandia Ekspressen ApS befinder sig i branchen "Restauranter" og har adresse i Randers C. De blev etableret i 26. januar 2021 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på -11.583 DKK, mens den i 2022 var på -10.663 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -12.357 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-12’ DKK

-16%

Egenkapital

17’ DKK

-42%

Omsætning

-

Resultat før skat

-12’ DKK

-16%

Årets resultat

2023-12.357 DKK
2022-10.673 DKK

Likviditetsgrad

803 %

+17%
God

Afkastningsgrad

-29 %

+7%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

42 %

-51%
God

Overskudsgrad

-

Balance

40’ DKK

+17%

Bruttofortjeneste

-12’ DKK

-9%

Gældsforpligtelser

23’ DKK

Tilgodehavende

40’ DKK

+17%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  -12’
  -
  -
  -
  -12’
  -
  -1’
  -
  -1’
  -12’
  -
  -12’
  -
  -12’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  40’
  -
  40’
  40’
  40’
  -23’
  -
  -
  17’
  -
  17’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  18’
  -
  -
  -
  -
  5’
  -
  5’
  40’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Scandia Ekspressen ApS 26.01.2021

Adresse

Adresse Fra Til
Tøjhushavevej 20 · DK-8900 Randers C 25.01.2023
Tøjhushavevej 20 · DK-8900 Randers C 26.01.2021 24.01.2023

Branchekode

Branchekode Fra Til
561010 Restauranter 26.01.2021

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2021-01-26 26.01.2021

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 26.01.2021

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af direktøren. 26.01.2021

Direktører

Navn Fra Til
Peter Rasmussen 19.07.2023
Jørgen Damgaard Nielsen 26.01.2021

Reelle ejere

Navn Fra Til
Peter Rasmussen 02.01.2023
Jørgen Damgaard Nielsen 26.01.2021 01.01.2023

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Scandia Ekspressen ApS

Tøjhushavevej 20
8900 Randers C

CVR

42089842

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

26. januar 2021

P-nummer

1026764226

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

561010
Restauranter

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at drive restaurationsvirksomhed og anden hermed beslægtet virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af direktøren.

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Direktører

Bestyrelse

-

Revisor

-