MMJJ Ejendomme ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 26. jan. 2021
 • CVR 42083135

Virksomheden MMJJ Ejendomme ApS befinder sig i branchen "Udlejning af erhvervsejendomme" og har adresse i Espergærde. De blev etableret i 26. januar 2021 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på 840.494 DKK, mens den i 2021 var på 920.572 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 235.593 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

236’ DKK

-19%

Egenkapital

7.587’ DKK

+3%

Omsætning

-

Resultat før skat

302’ DKK

-19%

Årets resultat

2022235.593 DKK
2021290.609 DKK
2020472.220 DKK

Likviditetsgrad

41 %

+2%
Ikke tilfredsst.

Afkastningsgrad

2 %

-14%
Svag

Soliditetsgrad

43 %

+6%
God

Overskudsgrad

-

Balance

17.667’ DKK

-3%

Bruttofortjeneste

840’ DKK

-9%

Gældsforpligtelser

10.001’ DKK

-6%

Tilgodehavende

817’ DKK

-5%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  840’
  -
  -413’
  -
  428’
  2’
  -
  -
  2’
  302’
  -
  302’
  -
  236’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  16.851’
  -
  -
  -
  -
  16.851’
  -
  -
  -
  -
  752’
  817’
  17.667’
  40’
  7.547’
  -
  -
  7.587’
  -
  7.587’
  79’
  79’
  -
  -
  -
  321’
  8.026’
  1.312’
  -
  -
  -
  16’
  22’
  1.975’
  17.667’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
MMJJ Ejendomme ApS 26.01.2021

Adresse

Adresse Fra Til
Bygmarken 13 · DK-3060 Espergærde 26.01.2021

Branchekode

Branchekode Fra Til
682040 Udlejning af erhvervsejendomme 26.01.2021

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2021-01-26 26.01.2021

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 26.01.2021

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktion. 26.01.2021

Direktører

Navn Fra Til
Mads Jessen Jensen 26.01.2021

Reelle ejere

Navn Fra Til
Mads Jessen Jensen 26.01.2021

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

MMJJ Ejendomme ApS

Bygmarken 13
3060 Espergærde

CVR

42083135

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

26. januar 2021

P-nummer

1026756371

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

682040
Udlejning af erhvervsejendomme

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at drive virksomhed med udlejning af fast ejendom samt anden i forbindelse hermed stående virksomhed efter direktionens skøn.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktion.

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Bestyrelse

-

Stiftere

-

Revisor

-