Wifimester ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 1. feb. 2021
 • CVR 42083089

Virksomheden Wifimester ApS befinder sig i branchen "Anden it-servicevirksomhed" og har adresse i Solbjerg. De blev etableret i 1. februar 2021 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på -10.315 DKK, mens den i 2022 var på 13.553 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -10.315 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-10’ DKK

-176%

Egenkapital

29’ DKK

-26%

Omsætning

-

Resultat før skat

-10’ DKK

-176%

Årets resultat

2023-10.315 DKK
202213.487 DKK
2021-14.432 DKK

Likviditetsgrad

-

Afkastningsgrad

-36 %

-211%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

100 %

+7%
God

Overskudsgrad

-

Balance

29’ DKK

-31%

Bruttofortjeneste

-10’ DKK

-176%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

29’ DKK

-31%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  -10’
  -
  -
  -
  -10’
  -
  -
  -
  -
  -10’
  -
  -10’
  -
  -10’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  4’
  -
  -
  22’
  29’
  29’
  40’
  -11’
  -
  -
  29’
  -
  29’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  29’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Wifimester ApS 01.02.2021

Adresse

Adresse Fra Til
Møddebro Parkvej 53 · DK-8355 Solbjerg 01.02.2021

Branchekode

Branchekode Fra Til
620900 Anden it-servicevirksomhed 01.02.2021

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2021-02-01 01.02.2021

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 01.02.2021

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Virksomheden tegnes af direktøren. 01.02.2021

Direktører

Navn Fra Til
Anders Aarkrog 01.02.2021

Reelle ejere

Navn Fra Til
Anders Aarkrog 01.02.2021

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Wifimester ApS

Møddebro Parkvej 53
8355 Solbjerg

CVR

42083089

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

1. februar 2021

P-nummer

1026756347

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

620900
Anden it-servicevirksomhed

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

aa@wifimester.dk

Telefon

23833319

Hjemmeside

Formål

Virksomhedens formål er at sælge WiFi produkter til privat forbrugere.

Tegningsregel

Virksomheden tegnes af direktøren.

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Revisor

-