Xpresso ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 22. jan. 2021
 • CVR 42078042

Virksomheden Xpresso ApS befinder sig i branchen "Forarbejdning af te og kaffe" og har adresse i Ebeltoft. De blev etableret i 22. januar 2021 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -25.424 DKK, mens den i 2021 var på -6.858 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -25.424 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-25’ DKK

-271%

Egenkapital

15’ DKK

-63%

Omsætning

0 DKK

Resultat før skat

-25’ DKK

-271%

Årets resultat

2022-25.424 DKK
2021-6.858 DKK

Likviditetsgrad

-

Afkastningsgrad

-41 %

-267%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

24 %

-63%
God

Overskudsgrad

-

Balance

62’ DKK

+1%

Bruttofortjeneste

-25’ DKK

-271%

Gældsforpligtelser

47’ DKK

+116%

Tilgodehavende

0 DKK

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -25’
  -
  -
  25’
  -25’
  -
  -
  -
  -
  -25’
  -
  -25’
  -
  -25’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  5’
  5’
  -
  16’
  -
  57’
  -
  -
  -
  -
  62’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  62’
  40’
  -25’
  -
  -
  15’
  -
  15’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  47’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  62’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Xpresso ApS 22.01.2021

Adresse

Adresse Fra Til
Maltvej 8 · DK-8400 Ebeltoft 22.06.2021
Strandvejen 154A · DK-8410 Rønde 22.01.2021 21.06.2021

Branchekode

Branchekode Fra Til
108300 Forarbejdning af te og kaffe 22.01.2021

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2021-01-22 22.01.2021

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 22.01.2021

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør. 22.01.2021

Direktører

Navn Fra Til
Bjarke Bach Nielsen 22.01.2021

Reelle ejere

Navn Fra Til
Bjarke Bach Nielsen 22.01.2021

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Xpresso ApS

Maltvej 8
8400 Ebeltoft

CVR

42078042

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

22. januar 2021

P-nummer

1026749650

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

108300
Forarbejdning af te og kaffe

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

51952330

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at drive kaffe virksomhed samt dermed beslægtet virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør.

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Revisor

-