Alexander Rose Holding ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 29. jan. 2021
 • CVR 42069671

Virksomheden Alexander Rose Holding ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Vipperød. De blev etableret i 29. januar 2021 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på -8.973 DKK, mens den i 2022 var på -5.605 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 365.081 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

365’ DKK

> +999%

Egenkapital

335’ DKK

> +999%

Omsætning

-

Resultat før skat

365’ DKK

> +999%

Årets resultat

2023365.081 DKK
2022-5.643 DKK
2021-5.977 DKK

Likviditetsgrad

512 %

God

Afkastningsgrad

-3 %

+77%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

99 %

+67%
God

Overskudsgrad

-

Balance

339’ DKK

+606%

Bruttofortjeneste

-9’ DKK

-60%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

22’ DKK

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  -9’
  -
  -
  -
  -9’
  14’
  -
  -
  14’
  365’
  -
  365’
  -
  365’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  317’
  317’
  -
  -
  -
  -
  22’
  22’
  339’
  40’
  234’
  61’
  -
  335’
  -
  335’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  4’
  4’
  339’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Alexander Rose Holding ApS 29.01.2021

Adresse

Adresse Fra Til
Vipperød Bakke 11 · DK-4390 Vipperød 05.04.2021
Wegeners Have 107 · DK-4300 Holbæk 29.01.2021 04.04.2021

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 29.01.2021

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2021-01-29 29.01.2021

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 29.01.2021

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af direktionen.  29.01.2021

Direktører

Navn Fra Til
Henrik Dollerup 29.01.2021

Reelle ejere

Navn Fra Til
Henrik Dollerup 29.01.2021

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Alexander Rose Holding ApS

Vipperød Bakke 11
4390 Vipperød

CVR

42069671

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

29. januar 2021

P-nummer

1026740394

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at drive investeringsvirksomhed i form af ejerskab af aktier og anparter i øvrige selskaber.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af direktionen. 

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Revisor

-