Henrik Rubæk ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 27. jan. 2021
 • CVR 42066427

Virksomheden Henrik Rubæk ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Vrå. De blev etableret i 27. januar 2021 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på -6.252 DKK, mens den i 2022 var på -5.783 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 30.675 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

31’ DKK

-31%

Egenkapital

127’ DKK

+32%

Omsætning

-

Resultat før skat

31’ DKK

-31%

Årets resultat

202330.675 DKK
202244.417 DKK
2021-7.126 DKK

Likviditetsgrad

259 %

-33%
God

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

96 %

+1%
God

Overskudsgrad

-

Balance

132’ DKK

+30%

Bruttofortjeneste

-6’ DKK

-8%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

13’ DKK

-33%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  -6’
  -
  -
  -
  -
  0
  -
  37’
  37’
  31’
  -
  31’
  -
  31’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  119’
  -
  -
  119’
  119’
  -
  -
  -
  -
  13’
  13’
  132’
  40’
  -19’
  -
  -
  127’
  -
  127’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  5’
  -
  5’
  132’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Henrik Rubæk ApS 27.01.2021

Adresse

Adresse Fra Til
Smidstrupvej 186 · DK-9760 Vrå 27.01.2021

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 27.01.2021

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2021-01-27 27.01.2021

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 27.01.2021

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør eller af den samlede direktion. 27.01.2021

Direktører

Navn Fra Til
Henrik Rubæk 27.01.2021

Reelle ejere

Navn Fra Til
Henrik Rubæk 27.01.2021

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Henrik Rubæk ApS

Smidstrupvej 186
9760 Vrå

CVR

42066427

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

27. januar 2021

P-nummer

1026736540

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at besidde kapitalandele i datterselskaber og associerede selskaber, at drive investeringsvirksomhed samt anden dermed efter direktionens skøn beslægtet virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør eller af den samlede direktion.

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Stifter

Revisor

-