Mohberg ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 25. jan. 2021
 • CVR 42065765

Virksomheden Mohberg ApS befinder sig i branchen "Anden udlejning af boliger" og har adresse i Fjenneslev. De blev etableret i 25. januar 2021 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Sidste år endte resultatopgørelsen på 34.511 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

35’ DKK

+11%

Egenkapital

106’ DKK

+49%

Omsætning

-

Resultat før skat

44’ DKK

+11%

Årets resultat

202234.511 DKK
202131.150 DKK

Likviditetsgrad

1.304 %

+35%
God

Afkastningsgrad

39 %

-23%
God

Soliditetsgrad

92 %

+3%
God

Overskudsgrad

-

Balance

114’ DKK

+44%

Bruttofortjeneste

-

Gældsforpligtelser

9’ DKK

+7%

Tilgodehavende

114’ DKK

+44%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  44’
  -
  -
  -
  -
  44’
  -
  44’
  -10’
  35’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  114’
  114’
  114’
  40’
  35’
  -
  31’
  106’
  -
  106’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  9’
  114’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Mohberg ApS 25.01.2021

Adresse

Adresse Fra Til
Ringstedvej 209 · DK-4173 Fjenneslev 25.01.2021

Branchekode

Branchekode Fra Til
682030 Anden udlejning af boliger 25.01.2021

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2021-01-25 25.01.2021

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 25.01.2021

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør. 25.01.2021

Direktører

Navn Fra Til
Carsten Frydensberg Mohr Nielsen 25.01.2021

Reelle ejere

Navn Fra Til
Carsten Frydensberg Mohr Nielsen 25.01.2021

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Mohberg ApS

Ringstedvej 209
4173 Fjenneslev

CVR

42065765

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

25. januar 2021

P-nummer

1026735331

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

682030
Anden udlejning af boliger

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at Købe og fremleje boliger

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør.

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-