Kenneth Gabriel ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 21. jan. 2021
 • CVR 42062227

Virksomheden Kenneth Gabriel ApS befinder sig i branchen "Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed" og har adresse i Slagelse. De blev etableret i 21. januar 2021 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på 295.213 DKK, mens den i 2021 var på 362.164 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 2.386 DKK.

Medarbejderstaben består af 1 person, hvor direktionen bl.a. består af Kenneth Kurt Gabriel Hansen.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

2’ DKK

+747%

Egenkapital

42’ DKK

+6%

Omsætning

-

Resultat før skat

3’ DKK

> +999%

Årets resultat

20222.386 DKK
2021-369 DKK

Likviditetsgrad

130 %

+5%
Tilfredsst.

Afkastningsgrad

4 %

+140%
Svag

Soliditetsgrad

23 %

+17%
God

Overskudsgrad

-

Balance

184’ DKK

-9%

Bruttofortjeneste

295’ DKK

-18%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

184’ DKK

-9%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  295’
  -288’
  -
  -
  7’
  -
  -4’
  -
  -4’
  3’
  -
  3’
  -1’
  2’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  152’
  184’
  184’
  40’
  2’
  -
  -
  42’
  -
  42’
  1’
  1’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  53’
  -
  141’
  184’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Kenneth Gabriel ApS 21.01.2021

Adresse

Adresse Fra Til
Kongsmarkvej 41 · DK-4200 Slagelse 21.01.2021

Branchekode

Branchekode Fra Til
433200 Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed 21.01.2021

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2021-01-21 21.01.2021

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 21.01.2021

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør. 21.01.2021

Direktører

Navn Fra Til
Kenneth Kurt Gabriel Hansen 21.01.2021

Reelle ejere

Navn Fra Til
Kenneth Kurt Gabriel Hansen 21.01.2021

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Kenneth Gabriel ApS

Kongsmarkvej 41
4200 Slagelse

CVR

42062227

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

21. januar 2021

P-nummer

1026730453

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

433200
Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at drive tømrer- og snedkervirksomhed samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør.

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

1

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-