Trøjborg Hedegård ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 26. jan. 2021
 • CVR 42059757

Virksomheden Trøjborg Hedegård ApS befinder sig i branchen "Dyrkning af andre etårige afgrøder" og har adresse i Bredebro. De blev etableret i 26. januar 2021 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på 1.600.876 DKK, mens den i 2022 var på 2.595.670 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 647.461 DKK.

Medarbejderstaben består af 2 personer, hvor direktionen bl.a. består af Erik Seidelin. I bestyrelsen sidder 3 personer, som ledes af bestyrelsesformand Søren Degn Clausen.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

647’ DKK

-23%

Egenkapital

1.885’ DKK

+52%

Omsætning

-

Resultat før skat

830’ DKK

-22%

Årets resultat

2023647.461 DKK
2022845.435 DKK
2021352.549 DKK

Likviditetsgrad

112 %

-4%
Tilfredsst.

Afkastningsgrad

12 %

-15%
God

Soliditetsgrad

24 %

+76%
God

Overskudsgrad

-

Balance

7.914’ DKK

-14%

Bruttofortjeneste

1.601’ DKK

-38%

Gældsforpligtelser

5.792’ DKK

-24%

Tilgodehavende

4.525’ DKK

-23%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  1.601’
  -602’
  -34’
  -
  965’
  50’
  -
  -
  50’
  830’
  -
  830’
  -183’
  647’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  3.326’
  -
  3.326’
  -
  -
  -
  64’
  3.390’
  2.423’
  1.392’
  -
  710’
  -
  4.525’
  7.914’
  40’
  1.845’
  -
  -
  1.885’
  -
  1.885’
  236’
  236’
  -
  -
  -
  1.762’
  1.762’
  -
  -
  848’
  -
  2.308’
  37’
  4.031’
  7.914’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Trøjborg Hedegård ApS 26.01.2021

Adresse

Adresse Fra Til
Hedegårdsvej 15 · DK-6261 Bredebro 26.01.2021

Branchekode

Branchekode Fra Til
11900 Dyrkning af andre etårige afgrøder 26.01.2021

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2021-01-26 26.01.2021

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 26.01.2021

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af direktøren i forening med bestyrelsens formand. 26.01.2021

Bestyrelsesmedlemmer

Navn Fra Til
Aage Seidelin 26.01.2021
Christian Degn Clausen 26.01.2021

Direktører

Navn Fra Til
Erik Seidelin 26.01.2021

Reelle ejere

Navn Fra Til
Søren Degn Clausen 26.01.2021
Aage Seidelin 26.01.2021
Erik Seidelin 26.01.2021

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Trøjborg Hedegård ApS

Hedegårdsvej 15
6261 Bredebro

CVR

42059757

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

26. januar 2021

P-nummer

1026727495

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

11900
Dyrkning af andre etårige afgrøder

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

ErikSeidelin@gmail.com

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er landbrugsmæssig dyrkning af grovfoder og korn til salg samt anden dertil tilknyttet virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af direktøren i forening med bestyrelsens formand.

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

2

Reklamebeskyttelse

Ja