Lutter Holding ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 26. jan. 2021
 • CVR 42059617

Virksomheden Lutter Holding ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Odense S. De blev etableret i 26. januar 2021 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på -8.500 DKK, mens den i 2022 var på -8.500 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 141.298 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

141’ DKK

-53%

Egenkapital

592’ DKK

+4%

Omsætning

-

Resultat før skat

141’ DKK

-53%

Årets resultat

2023141.298 DKK
2022299.462 DKK
2021342.874 DKK

Likviditetsgrad

301 %

-3%
God

Afkastningsgrad

-1 %

+15%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

76 %

-11%
God

Overskudsgrad

-

Balance

777’ DKK

+18%

Bruttofortjeneste

-9’ DKK

0%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

558’ DKK

+95%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  -9’
  -
  -
  -
  -9’
  12’
  -
  -
  12’
  141’
  -
  141’
  -1’
  141’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  219’
  219’
  -
  -
  -
  -
  243’
  558’
  777’
  40’
  332’
  122’
  -
  592’
  -
  592’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  8’
  -
  186’
  777’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Lutter Holding ApS 26.01.2021

Adresse

Adresse Fra Til
Borrebyvej 3 · DK-5260 Odense S 26.01.2021

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 26.01.2021

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2021-01-26 26.01.2021

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 26.01.2021

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør. 26.01.2021

Direktører

Navn Fra Til
Martin Bræraa Møller 26.01.2021

Reelle ejere

Navn Fra Til
Martin Bræraa Møller 26.01.2021

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Lutter Holding ApS

Borrebyvej 3
5260 Odense S

CVR

42059617

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

26. januar 2021

P-nummer

1026727398

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

martin@smilemail.dk

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at eje kapitalandele i andre selskaber og anden dermed forbunden virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør.

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-