BJ Investment ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 22. jan. 2021
 • CVR 42053791

Virksomheden BJ Investment ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Glostrup. De blev etableret i 22. januar 2021 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -7.840 DKK, mens den i 2021 var på -460 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 444.312 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

444’ DKK

> +999%

Egenkapital

484’ DKK

> +999%

Omsætning

-

Resultat før skat

444’ DKK

> +999%

Årets resultat

2022444.312 DKK
2021-472 DKK

Likviditetsgrad

-

Afkastningsgrad

-1 %

-700%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

57 %

+475%
God

Overskudsgrad

-

Balance

852’ DKK

+113%

Bruttofortjeneste

-8’ DKK

< -999%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

-

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -8’
  -
  -
  -
  -8’
  -
  -
  -
  -
  444’
  -
  444’
  -
  444’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  852’
  852’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  852’
  40’
  -8’
  -
  -
  484’
  -
  484’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  208’
  160’
  368’
  852’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
BJ Investment ApS 22.01.2021

Adresse

Adresse Fra Til
Svalevej 3 · DK-2600 Glostrup 19.12.2022
Granskoven 14 · DK-2600 Glostrup 29.04.2022 18.12.2022
Granskoven 14 · DK-2600 Glostrup 22.01.2021 28.04.2022

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 22.01.2021

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2021-01-22 22.01.2021

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 22.01.2021

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Virksomheden tegnes af en direktør. 22.01.2021

Direktører

Navn Fra Til
Bjørn Jul Jensen 22.01.2021

Reelle ejere

Navn Fra Til
Bjørn Jul Jensen 22.01.2021

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

BJ Investment ApS

Svalevej 3
2600 Glostrup

CVR

42053791

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

22. januar 2021

P-nummer

1026719921

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

bj@mwgulvteknik.dk

Telefon

22673838

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at eje kapitalandele og formueadministration samt hermed beslægtet virksomhed.

Tegningsregel

Virksomheden tegnes af en direktør.

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-