Brandgodt ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 22. jan. 2021
 • CVR 42047643

Virksomheden Brandgodt ApS befinder sig i branchen "Detailhandel med andre varer i.a.n. via internet" og har adresse i Snertinge. De blev etableret i 22. januar 2021 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på 653 DKK, mens den i 2021 var på -23.238 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 536 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

1’ DKK

+103%

Egenkapital

19’ DKK

+3%

Omsætning

76’ DKK

Resultat før skat

1’ DKK

Årets resultat

2022536 DKK
2021-21.180 DKK

Likviditetsgrad

-

Afkastningsgrad

1 %

+103%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

16 %

-4%
Tilfredsst.

Overskudsgrad

1 %

Svag

Balance

123’ DKK

+7%

Bruttofortjeneste

1’ DKK

+103%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

105’ DKK

+8%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  76’
  1’
  -
  -
  76’
  1’
  -
  0
  -
  0
  1’
  -
  1’
  -
  1’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  17’
  17’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  17’
  99’
  5’
  -
  -
  1’
  105’
  123’
  40’
  -21’
  -
  -
  19’
  -
  19’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  103’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  123’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Brandgodt ApS 22.01.2021

Adresse

Adresse Fra Til
Skippingevej 8 · DK-4460 Snertinge 03.07.2021
Nykøbingvej 33 · DK-4460 Snertinge 22.01.2021 02.07.2021

Branchekode

Branchekode Fra Til
479119 Detailhandel med andre varer i.a.n. via internet 22.01.2021

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2021-01-22 22.01.2021

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 22.01.2021

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af direktionen 22.01.2021

Direktører

Navn Fra Til
Lennart Bent Henriksen 22.01.2021

Reelle ejere

Navn Fra Til
Lennart Bent Henriksen 22.01.2021

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Brandgodt ApS

Skippingevej 8
4460 Snertinge

CVR

42047643

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

22. januar 2021

P-nummer

1026713354

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

479119
Detailhandel med andre varer i.a.n. via internet

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at drive virksomhed med handel, IT, hjemmeside og service og hermed forbundet virksomhed

Tegningsregel

Selskabet tegnes af direktionen

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-