N. Henriksen Holding ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 20. jan. 2021
 • CVR 42046833

Virksomheden N. Henriksen Holding ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Roskilde. De blev etableret i 20. januar 2021 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Sidste år endte resultatopgørelsen på 119.963 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

120’ DKK

-86%

Egenkapital

994’ DKK

+14%

Omsætning

-

Resultat før skat

108’ DKK

-87%

Årets resultat

2023119.963 DKK
2022833.765 DKK

Likviditetsgrad

84 %

> +999%
Svag

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

34 %

-6%
God

Overskudsgrad

-

Balance

2.929’ DKK

+21%

Bruttofortjeneste

-28’ DKK

Gældsforpligtelser

1.936’ DKK

Tilgodehavende

1.547’ DKK

> +999%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  -28’
  -
  -
  -
  -
  14’
  -20’
  143’
  136’
  108’
  -
  108’
  -12’
  120’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  1.382’
  -
  -
  1.382’
  1.382’
  -
  -
  -
  -
  9’
  1.547’
  2.929’
  40’
  954’
  -
  -
  994’
  -
  994’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  83’
  902’
  -
  -
  -
  25’
  -
  1.852’
  2.929’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
N. Henriksen Holding ApS 20.01.2021

Adresse

Adresse Fra Til
Kristiansminde 5 · DK-4000 Roskilde 20.01.2021

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 20.01.2021

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2021-01-20 20.01.2021

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 20.01.2021

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af direktøren. 06.03.2024
Virksomheden tegnes af en likvidator 08.01.2024 05.03.2024
Selskabet tegnes af direktøren. 20.01.2021 12.12.2023

Direktører

Navn Fra Til
Niels Henriksen 06.03.2024
Niels Henriksen 20.01.2021
Niels Henriksen 20.01.2021 13.12.2023

Reelle ejere

Navn Fra Til
Niels Henriksen 20.01.2021

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

N. Henriksen Holding ApS

Kristiansminde 5
4000 Roskilde

CVR

42046833

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

20. januar 2021

P-nummer

1026712811

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at drive holding virksomhed samt hermed beslægtet virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af direktøren.

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-