Wilcken Boliger ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 13. jan. 2021
 • CVR 42045446

Virksomheden Wilcken Boliger ApS befinder sig i branchen "Køb og salg af egen fast ejendom" og har adresse i Lystrup. De blev etableret i 13. januar 2021 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på 22.496 DKK, mens den i 2021 var på 10.450 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -33.852 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-34’ DKK

-7%

Egenkapital

-26’ DKK

-406%

Omsætning

-

Resultat før skat

-36’ DKK

-3%

Årets resultat

2022-33.852 DKK
2021-31.671 DKK

Likviditetsgrad

4 %

+19%
Ikke tilfredsst.

Afkastningsgrad

-0 %

+60%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

-2 %

-406%
Ikke tilfredsst.

Overskudsgrad

-

Balance

1.641’ DKK

0%

Bruttofortjeneste

22’ DKK

+115%

Gældsforpligtelser

1.667’ DKK

+2%

Tilgodehavende

64’ DKK

+22%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  22’
  -
  -26’
  -
  -4’
  -
  -32’
  -
  -32’
  -36’
  -
  -36’
  -
  -34’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  1.577’
  -
  -
  -
  -
  1.577’
  -
  -
  3’
  28’
  30’
  64’
  1.641’
  40’
  -66’
  -
  -
  -26’
  -
  -26’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  20’
  1.634’
  -
  -
  -
  -
  13’
  1.647’
  1.641’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Wilcken Boliger ApS 13.01.2021

Adresse

Adresse Fra Til
Møgelgårdsvej 14B · DK-8520 Lystrup 13.01.2021

Branchekode

Branchekode Fra Til
681000 Køb og salg af egen fast ejendom 13.01.2021

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2021-01-13 13.01.2021

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 13.01.2021

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør. 13.01.2021

Direktører

Navn Fra Til
Henrik Wilcken Laursen 13.01.2021

Reelle ejere

Navn Fra Til
Henrik Wilcken Laursen 13.01.2021

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Wilcken Boliger ApS

Møgelgårdsvej 14
8520 Lystrup

CVR

42045446

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

13. januar 2021

P-nummer

1026711106

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

681000
Køb og salg af egen fast ejendom

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at drive virksomhed med køb og salg af fast ejendom, samt udlejning af samme, og enhver i forbindelse hermed stående virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør.

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-