L Dalsgaard Holding ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 22. okt. 2020
 • CVR 42043265

Virksomheden L Dalsgaard Holding ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Ans By. De blev etableret i 22. oktober 2020 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Sidste år endte resultatopgørelsen på -150.813 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-151’ DKK

+29%

Egenkapital

4.109’ DKK

-6%

Omsætning

-

Resultat før skat

-193’ DKK

+21%

Årets resultat

2023-150.813 DKK
2022-212.100 DKK
2021-199.401 DKK

Likviditetsgrad

12.068 %

-57%
God

Afkastningsgrad

-1 %

+75%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

99 %

0%
God

Overskudsgrad

-

Balance

4.143’ DKK

-6%

Bruttofortjeneste

-

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

4.143’ DKK

-2%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -30’
  1’
  -
  -
  1’
  -193’
  -
  -193’
  -41’
  -151’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  672’
  4.143’
  4.143’
  40’
  3.951’
  118’
  -
  4.109’
  -
  4.109’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  16’
  -
  34’
  4.143’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
L Dalsgaard Holding ApS 22.10.2020

Adresse

Adresse Fra Til
Kanalen 7 · DK-8643 Ans By 22.10.2020

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 22.10.2020

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2020-10-22 22.10.2020

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 22.10.2020

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af 1 direktør. 22.10.2020

Direktører

Navn Fra Til
Lone Dalsgaard 22.10.2020

Reelle ejere

Navn Fra Til
Lone Dalsgaard 22.10.2020

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

L Dalsgaard Holding ApS

Kanalen 7
8643 Ans By

CVR

42043265

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

22. oktober 2020

P-nummer

1026708202

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at udøve investeringsvirksomhed, herunder at eje kapitalandele i andre kapitalselskaber, samt anden hermed beslægtet virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af 1 direktør.

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Stiftere

-

Revisor

-