Zen Maleren ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 14. jan. 2021
 • CVR 42039586

Virksomheden Zen Maleren ApS befinder sig i branchen "Malerforretninger" og har adresse i Helsingør. De blev etableret i 14. januar 2021 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Sidste år endte resultatopgørelsen på 16.998 DKK.

Medarbejderstaben består af 2 personer, hvor direktionen bl.a. består af Pathrik Fillip Noel Bécam.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

17’ DKK

Egenkapital

57’ DKK

Omsætning

-

Resultat før skat

22’ DKK

Likviditetsgrad

94 %

Svag

Afkastningsgrad

10 %

God

Soliditetsgrad

25 %

God

Overskudsgrad

-

Balance

227’ DKK

Bruttofortjeneste

470’ DKK

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

159’ DKK

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2021
  -
  470’
  -433’
  -14’
  -
  23’
  -
  -1’
  -
  -1’
  22’
  -
  22’
  -
  17’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2021
  -
  -
  -
  54’
  -
  54’
  -
  -
  14’
  14’
  68’
  -
  2’
  -
  20’
  137’
  159’
  227’
  40’
  17’
  -
  -
  57’
  -
  57’
  1’
  1’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  1’
  90’
  169’
  227’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Zen Maleren ApS 14.01.2021

Adresse

Adresse Fra Til
Ørebakken 2A · DK-3000 Helsingør 16.08.2022
Sudergade 17 · DK-3000 Helsingør 14.01.2021 15.08.2022

Branchekode

Branchekode Fra Til
433410 Malerforretninger 14.01.2021

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2021-01-14 14.01.2021

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 14.01.2021

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør. 14.01.2021

Direktører

Navn Fra Til
Pathrik Fillip Noel Bécam 14.01.2021

Reelle ejere

Navn Fra Til
Pathrik Fillip Noel Bécam 14.01.2021

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Zen Maleren ApS

Ørebakken 2
3000 Helsingør

CVR

42039586

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

14. januar 2021

P-nummer

1026703545

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

433410
Malerforretninger

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

Zenmaleren@gmail.com

Telefon

26333128

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at drive malervirksomhed samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør.

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

2

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-