NiKa ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 19. jan. 2021
 • CVR 42036978

Virksomheden NiKa ApS befinder sig i branchen "Gennemførelse af byggeprojekter" og har adresse i Holstebro. De blev etableret i 19. januar 2021 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på 329.310 DKK, mens den i 2021 var på -7.375 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 192.702 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

193’ DKK

+513%

Egenkapital

186’ DKK

> +999%

Omsætning

-

Resultat før skat

247’ DKK

+513%

Årets resultat

2022192.702 DKK
2021-46.654 DKK

Likviditetsgrad

39 %

+532%
Ikke tilfredsst.

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

2 %

+854%
Ikke tilfredsst.

Overskudsgrad

-

Balance

8.336’ DKK

+271%

Bruttofortjeneste

329’ DKK

> +999%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

3.147’ DKK

> +999%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  329’
  -
  -
  -
  -
  4’
  -86’
  -
  -82’
  247’
  -
  247’
  -54’
  193’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  5.189’
  -
  -
  -
  -
  5.189’
  -
  -
  1.358’
  -
  1.790’
  3.147’
  8.336’
  40’
  146’
  -
  -
  186’
  -
  186’
  41’
  41’
  -
  -
  -
  -
  -
  8.088’
  -
  -
  -
  20’
  -
  8.109’
  8.336’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
NiKa ApS 19.01.2021

Adresse

Adresse Fra Til
Porsevej 8 · DK-7500 Holstebro 12.10.2022
Sveavej 19 · DK-7500 Holstebro 19.01.2021 11.10.2022

Branchekode

Branchekode Fra Til
411000 Gennemførelse af byggeprojekter 19.01.2021

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2022-10-12 12.10.2022
2021-01-19 19.01.2021 11.10.2022

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 19.01.2021

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Virksomheden tegnes af en direktør alene. 12.10.2022
Virksomheden tegnes af direktørerne i forening 19.01.2021 11.10.2022

Direktører

Navn Fra Til
Kris Andersen 12.10.2022
Stig Gade 19.01.2021
Poul Pasgaard 19.01.2021

Reelle ejere

Navn Fra Til
Kris Andersen 12.10.2022
Poul Pasgaard 19.01.2021 12.10.2022
Stig Gade 19.01.2021 12.10.2022

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

NiKa ApS

Porsevej 8
7500 Holstebro

CVR

42036978

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

19. januar 2021

P-nummer

1026700031

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

411000
Gennemførelse af byggeprojekter

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

61334714

Hjemmeside

-

Formål

Selskabet formål er, at udvikle og forestå opførelse af bygninger samt renovering.

Tegningsregel

Virksomheden tegnes af en direktør alene.

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-