Zohnesen Holding ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 8. jan. 2021
 • CVR 42027448

Virksomheden Zohnesen Holding ApS befinder sig i branchen "Investeringsselskaber" og har adresse i Vedbæk. De blev etableret i 8. januar 2021 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på -4.559 DKK, mens den i 2022 var på -4.177 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -8.525 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-9’ DKK

-59%

Egenkapital

16’ DKK

-34%

Omsætning

-

Resultat før skat

-9’ DKK

-59%

Årets resultat

2023-8.525 DKK
2022-5.349 DKK
2021-9.693 DKK

Likviditetsgrad

0 %

Ikke tilfredsst.

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

5 %

-52%
Svag

Overskudsgrad

-

Balance

341’ DKK

+36%

Bruttofortjeneste

-5’ DKK

-9%

Gældsforpligtelser

325’ DKK

+44%

Tilgodehavende

0 DKK

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  -5’
  -
  -
  -
  -
  -
  -4’
  -
  -4’
  -9’
  -
  -9’
  -
  -9’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  341’
  341’
  -
  -
  -
  -
  0
  0
  341’
  40’
  -24’
  -
  -
  16’
  -
  16’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  320’
  -
  -
  -
  -
  5’
  -
  5’
  341’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Zohnesen Holding ApS 08.01.2021

Adresse

Adresse Fra Til
Østerskov Krat 12 · DK-2950 Vedbæk 24.10.2023
Østerskov Krat 12 · DK-2950 Vedbæk 08.01.2021 23.10.2023

Branchekode

Branchekode Fra Til
643030 Investeringsselskaber 08.01.2021

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2021-01-08 08.01.2021

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 08.01.2021

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør. 08.01.2021

Direktører

Navn Fra Til
Christian Ranum Zohnesen 08.01.2021

Reelle ejere

Navn Fra Til
Christian Ranum Zohnesen 08.01.2021

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Zohnesen Holding ApS

Østerskov Krat 12
2950 Vedbæk

CVR

42027448

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

8. januar 2021

P-nummer

1026688678

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

643030
Investeringsselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at drive virksomhed med investering i kapitalandele og værdipapirer samt hermed beslægtet virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør.

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-