Dollar Preben ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 1. jan. 2021
 • CVR 42022276

Virksomheden Dollar Preben ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i København N. De blev etableret i 1. januar 2021 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på 0 DKK, mens den i 2021 var på -6.921 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -1 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

0 DKK

+100%

Egenkapital

33’ DKK

0%

Omsætning

-

Resultat før skat

0 DKK

+100%

Årets resultat

2022-1 DKK
2021-7.086 DKK

Likviditetsgrad

-

Afkastningsgrad

0 %

Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

100 %

0%
God

Overskudsgrad

-

Balance

33’ DKK

0%

Bruttofortjeneste

0 DKK

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

33’ DKK

0%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  0
  -
  0
  0
  -
  0
  -
  0

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  33’
  0
  33’
  33’
  40’
  -7’
  -
  -
  33’
  -
  33’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  33’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Dollar Preben ApS 01.01.2021

Adresse

Adresse Fra Til
Peter Fabers Gade 44 · DK-2200 København N 01.01.2021

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 01.01.2021

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2021-01-01 01.01.2021

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 01.01.2021

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af 1 direktør. 01.01.2021

Direktører

Navn Fra Til
Esben Vildsø Lund Thornhal 01.01.2021

Reelle ejere

Navn Fra Til
Esben Vildsø Lund Thornhal 01.01.2021

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Dollar Preben ApS

Peter Fabers Gade 44
2200 København N

CVR

42022276

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

1. januar 2021

P-nummer

1026682408

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

esben.thornhal@gmail.com

Telefon

93939808

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at eje kapitalandele i andre virksomheder

Tegningsregel

Selskabet tegnes af 1 direktør.

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Revisor

-