ATV MARINE SUPPORT ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 29. dec. 2020
 • CVR 42021040

Virksomheden ATV MARINE SUPPORT ApS befinder sig i branchen "Rådgivende ingeniørvirksomhed inden for byggeri og anlægsarbejder" og har adresse i Frederiksværk. De blev etableret i 29. december 2020 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Sidste år endte resultatopgørelsen på -11.600 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-12’ DKK

Egenkapital

28’ DKK

Omsætning

-

Resultat før skat

-12’ DKK

Likviditetsgrad

2.713 %

God

Afkastningsgrad

-39 %

Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

96 %

God

Overskudsgrad

-

Balance

29’ DKK

Bruttofortjeneste

-11’ DKK

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

29’ DKK

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2021
  -
  -11’
  -
  -
  -
  -11’
  -
  0
  -
  0
  -12’
  -
  -12’
  -
  -12’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2021
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  4’
  26’
  29’
  29’
  40’
  -12’
  -
  -
  28’
  -
  28’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  1’
  1’
  29’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
ATV MARINE SUPPORT ApS 29.12.2020

Adresse

Adresse Fra Til
Skibsvænget 20 · DK-3300 Frederiksværk 29.12.2020

Branchekode

Branchekode Fra Til
711210 Rådgivende ingeniørvirksomhed inden for byggeri og anlægsarbejder 29.12.2020

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2020-12-29 29.12.2020

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 29.12.2020

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør. 29.12.2020

Direktører

Navn Fra Til
Anders Vestermann 29.12.2020

Reelle ejere

Navn Fra Til
Anders Vestermann 29.12.2020

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

ATV MARINE SUPPORT ApS

Skibsvænget 20
3300 Frederiksværk

CVR

42021040

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

29. december 2020

P-nummer

1026680510

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

711210
Rådgivende ingeniørvirksomhed inden for byggeri og anlægsarbejder

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er ingeniør- og servicevirksomhed samt håndværk og handelsvirksomhed i øvrigt.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør.

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-