Broe & Brøndum Equestrian ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 13. jan. 2021
 • CVR 42018171

Virksomheden Broe & Brøndum Equestrian ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Klampenborg. De blev etableret i 13. januar 2021 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på 41.782 DKK, mens den i 2022 var på 33.340 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 2.926.659 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

2.927’ DKK

> +999%

Egenkapital

3.019’ DKK

> +999%

Omsætning

-

Resultat før skat

2.934’ DKK

> +999%

Årets resultat

20232.926.659 DKK
2022104.857 DKK
20214.238 DKK

Likviditetsgrad

15.447 %

> +999%
God

Afkastningsgrad

1 %

Svag

Soliditetsgrad

99 %

+16%
God

Overskudsgrad

-

Balance

3.041’ DKK

> +999%

Bruttofortjeneste

42’ DKK

+25%

Gældsforpligtelser

19’ DKK

-27%

Tilgodehavende

2.287’ DKK

> +999%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  42’
  -
  -6’
  -
  36’
  -
  -1’
  -
  -1’
  2.934’
  -
  2.934’
  -8’
  2.927’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  88’
  -
  88’
  -
  -
  -
  667’
  754’
  319’
  -
  -
  161’
  1.807’
  2.287’
  3.041’
  40’
  2.920’
  59’
  -
  3.019’
  -
  3.019’
  4’
  4’
  -
  -
  -
  -
  4’
  -
  -
  -
  4’
  10’
  3’
  15’
  3.041’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Broe & Brøndum Equestrian ApS 13.01.2021

Adresse

Adresse Fra Til
Fabritius Alle 23 · DK-2930 Klampenborg 04.12.2023
Ladbyvej 51B · DK-4700 Næstved 13.01.2021 03.12.2023

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 13.01.2021

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2021-01-13 13.01.2021

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 13.01.2021

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør. 13.01.2021

Direktører

Navn Fra Til
Ranja Broe - Brøndum 13.01.2021
Ranja Løvenhertz Broe 13.01.2021

Reelle ejere

Navn Fra Til
Ranja Broe - Brøndum 13.01.2021
Ranja Løvenhertz Broe 13.01.2021

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Broe & Brøndum Equestrian ApS

Fabritius Alle 23
2930 Klampenborg

CVR

42018171

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

13. januar 2021

P-nummer

1026676904

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

mailranja@gmail.com

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at drive dyrlægevirksomhed og aktivitet med equestrian sports samt fungere som holdingselskab ved investering i virksomhed med tilsvarende aktivitet og hermed beslægtet virksomhed efter ledelsens skøn.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør.

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller