KLH Ejendomme ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 11. jan. 2021
 • CVR 42016101

Virksomheden KLH Ejendomme ApS befinder sig i branchen "Anden udlejning af boliger" og har adresse i Esbjerg V. De blev etableret i 11. januar 2021 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på 84.978 DKK, mens den i 2021 var på 24.810 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 4.610 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

5’ DKK

+109%

Egenkapital

-5’ DKK

+50%

Omsætning

-

Resultat før skat

12’ DKK

+123%

Årets resultat

20224.610 DKK
2021-49.135 DKK

Likviditetsgrad

-

Afkastningsgrad

4 %

> +999%
Svag

Soliditetsgrad

-0 %

+48%
Ikke tilfredsst.

Overskudsgrad

-

Balance

1.685’ DKK

-4%

Bruttofortjeneste

85’ DKK

+243%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

-

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  85’
  -
  -23’
  -
  62’
  -
  -50’
  -
  -50’
  12’
  -
  12’
  -8’
  5’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  1.652’
  -
  -
  -
  -
  1.652’
  -
  -
  -
  8’
  25’
  -
  1.685’
  40’
  -45’
  -
  -
  -5’
  -
  -5’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  1.180’
  -
  466’
  8’
  13’
  -
  1.689’
  1.685’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
KLH Ejendomme ApS 11.01.2021

Adresse

Adresse Fra Til
Kravnsøparken 18 · DK-6710 Esbjerg V 11.01.2021

Branchekode

Branchekode Fra Til
682030 Anden udlejning af boliger 11.01.2021

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2021-01-11 11.01.2021

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 11.01.2021

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør. 11.01.2021

Direktører

Navn Fra Til
Kasper Lundtoft Hansen 11.01.2021

Reelle ejere

Navn Fra Til
Kasper Lundtoft Hansen 11.01.2021

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

KLH Ejendomme ApS

Kravnsøparken 18
6710 Esbjerg V

CVR

42016101

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

11. januar 2021

P-nummer

1026674049

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

682030
Anden udlejning af boliger

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er drift af udlejningsvirksomhed samt aktiviteter i tilknytning hertil.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør.

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-