AMKA Holding ApS

TVANGSOPLØST
 • APS
 • Etableret 12. jan. 2021
 • CVR 42014907

Virksomheden AMKA Holding ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Spøttrup. De blev etableret i 12. januar 2021 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Sidste år endte resultatopgørelsen på 258.653 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

259’ DKK

Egenkapital

299’ DKK

Omsætning

-

Resultat før skat

257’ DKK

Likviditetsgrad

86 %

Svag

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

82 %

God

Overskudsgrad

-

Balance

366’ DKK

Bruttofortjeneste

-11’ DKK

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

57’ DKK

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -11’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  268’
  268’
  257’
  -
  257’
  -1’
  259’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  308’
  -
  -
  308’
  308’
  -
  -
  -
  -
  -
  57’
  366’
  40’
  -9’
  -
  -
  299’
  -
  299’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  5’
  -
  -
  -
  6’
  -
  67’
  366’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
AMKA Holding ApS 12.01.2021 26.02.2024

Adresse

Adresse Fra Til
Nørre Ramsingvej 8 · DK-7860 Spøttrup 29.11.2022 26.02.2024
Nørre Ramsingvej 8 · DK-7860 Spøttrup 12.01.2021 28.11.2022

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 12.01.2021 26.02.2024

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2021-01-12 12.01.2021 26.02.2024

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 12.01.2021 26.02.2024

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af den samlede direktion i forening. 12.01.2021 15.02.2024

Direktører

Navn Fra Til
Mikael Christensen 12.01.2021
Mikael Christensen 12.01.2021 15.02.2024

Reelle ejere

Navn Fra Til
Mikael Christensen 12.01.2021
Mikael Christensen 12.01.2021 26.02.2024

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

AMKA Holding ApS

Nørre Ramsingvej 8
7860 Spøttrup

CVR

42014907

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

12. januar 2021

P-nummer

1026671937

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at drive virksomhed som holdingselskab samt ved egne aktiviteter eller gennem datterselskaber at investere i anparter, aktier, værdipapirer, fast ejendom og anden finansieringsvirksom- hed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af den samlede direktion i forening.

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-