Breaking Beyond ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 6. jan. 2021
 • CVR 42008443

Virksomheden Breaking Beyond ApS befinder sig i branchen "Opførelse af bygninger" og har adresse i Herning. De blev etableret i 6. januar 2021 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på 219.457 DKK, mens den i 2021 var på -5.360 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -91.192 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-91’ DKK

+50%

Egenkapital

-233’ DKK

-64%

Omsætning

-

Resultat før skat

-79’ DKK

+62%

Årets resultat

2022-91.192 DKK
2021-181.605 DKK

Likviditetsgrad

0 %

-67%
Ikke tilfredsst.

Afkastningsgrad

2 %

+407%
Svag

Soliditetsgrad

-3 %

-48%
Ikke tilfredsst.

Overskudsgrad

-

Balance

7.096’ DKK

+11%

Bruttofortjeneste

219’ DKK

> +999%

Gældsforpligtelser

7.329’ DKK

+13%

Tilgodehavende

19’ DKK

-26%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  219’
  -
  -65’
  -
  125’
  -
  -204’
  -
  -204’
  -79’
  -
  -79’
  -
  -91’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  7.077’
  -
  -
  -
  -
  7.077’
  -
  -
  -
  -
  6’
  19’
  7.096’
  40’
  -273’
  -
  -
  -233’
  -
  -233’
  -
  -
  2.649’
  -
  -
  -
  2.649’
  -
  -
  754’
  -
  -
  -
  4.680’
  7.096’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Breaking Beyond ApS 06.01.2021

Adresse

Adresse Fra Til
Dalgas Alle 28 · DK-7400 Herning 23.02.2024
Sneppevej 39 · DK-7400 Herning 03.05.2021 22.02.2024
H.C. Ørsteds Vej 17 · DK-7400 Herning 06.01.2021 02.05.2021

Branchekode

Branchekode Fra Til
412000 Opførelse af bygninger 06.01.2021

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2021-01-06 06.01.2021

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 06.01.2021

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør. 06.01.2021

Direktører

Navn Fra Til
Mette Krogh 06.01.2021

Reelle ejere

Navn Fra Til
Mette Krogh 06.01.2021

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Breaking Beyond ApS

Dalgas Alle 28
7400 Herning

CVR

42008443

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

6. januar 2021

P-nummer

1026663942

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

412000
Opførelse af bygninger

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

mette.krogh@blueyonder.com

Telefon

20827825

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er boligudvikling og dermed beslægtet virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør.

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Stifter

Revisor

-