Midtiby ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 31. dec. 2020
 • CVR 42004804

Virksomheden Midtiby ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Lem St. De blev etableret i 31. december 2020 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -8.750 DKK, mens den i 2021 var på -7.170 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 65.947 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

66’ DKK

+461%

Egenkapital

88’ DKK

+303%

Omsætning

-

Resultat før skat

-

Årets resultat

202265.947 DKK
2021-18.269 DKK

Likviditetsgrad

0 %

-75%
Ikke tilfredsst.

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

7 %

+64%
Svag

Overskudsgrad

-

Balance

1.179’ DKK

+146%

Bruttofortjeneste

-9’ DKK

-22%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

1’ DKK

+56%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -9’
  -
  -
  -
  -
  -
  -28’
  -
  -28’
  -
  -
  -
  -
  66’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  1.178’
  1.178’
  -
  -
  -
  -
  1’
  1’
  1.179’
  40’
  1’
  47’
  -
  88’
  -
  88’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  6’
  1.085’
  1.091’
  1.179’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Midtiby ApS 31.12.2020

Adresse

Adresse Fra Til
Vennervej 12 · DK-6940 Lem St 31.12.2020

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 31.12.2020

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2020-12-31 31.12.2020

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 31.12.2020

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af direktionen. 31.12.2020

Direktører

Navn Fra Til
Anna Nørgaard 31.12.2020

Reelle ejere

Navn Fra Til
Anna Nørgaard 31.12.2020

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Midtiby ApS

Vennervej 12
6940 Lem St

CVR

42004804

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

31. december 2020

P-nummer

1026660242

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

aknmail@icloud.com

Telefon

40726033

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er investering herunder investering i andre selskaber samt derved beslægtet virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af direktionen.

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Revisor

-