CFJ Holding ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 6. jan. 2021
 • CVR 41999985

Virksomheden CFJ Holding ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Ringsted. De blev etableret i 6. januar 2021 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på -3.625 DKK, mens den i 2022 var på -3.500 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 443.049 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

443’ DKK

-42%

Egenkapital

1.454’ DKK

+36%

Omsætning

-

Resultat før skat

443’ DKK

-42%

Årets resultat

2023443.049 DKK
2022759.108 DKK
2021270.588 DKK

Likviditetsgrad

-

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

100 %

0%
God

Overskudsgrad

-

Balance

1.458’ DKK

+36%

Bruttofortjeneste

-4’ DKK

-4%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

-

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  -4’
  -
  -
  -
  -
  3’
  -
  -
  3’
  443’
  -
  443’
  -
  443’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  1’
  -
  1.458’
  40’
  7’
  61’
  -
  1.454’
  -
  1.454’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  4’
  -
  -
  1.458’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
CFJ Holding ApS 06.01.2021

Adresse

Adresse Fra Til
Rugvænget 8 · DK-4100 Ringsted 11.10.2021
Rugvænget 8 · DK-4100 Ringsted 06.01.2021 10.10.2021

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 06.01.2021

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2021-01-06 06.01.2021

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 06.01.2021

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af direktøren. 06.01.2021

Direktører

Navn Fra Til
Claus Frydlund Jensen 06.01.2021

Reelle ejere

Navn Fra Til
Claus Frydlund Jensen 06.01.2021

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

CFJ Holding ApS

Rugvænget 8
4100 Ringsted

CVR

41999985

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

6. januar 2021

P-nummer

1026653793

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at eje kapitalandele og andre værdipapirer.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af direktøren.

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Revisor

-