Vandkunsten 2 ApS

UNDER KONKURS
 • APS
 • Etableret 6. jan. 2021
 • CVR 41999977

Virksomheden Vandkunsten 2 ApS befinder sig i branchen "Udgivelse af bøger" og har adresse i København S. De blev etableret i 6. januar 2021 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Sidste år endte resultatopgørelsen på 77.131 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

77’ DKK

Egenkapital

118’ DKK

Omsætning

-

Resultat før skat

99’ DKK

Likviditetsgrad

133 %

Tilfredsst.

Afkastningsgrad

9 %

Tilfredsst.

Soliditetsgrad

11 %

Tilfredsst.

Overskudsgrad

-

Balance

1.092’ DKK

Bruttofortjeneste

111’ DKK

Gældsforpligtelser

974’ DKK

Tilgodehavende

976’ DKK

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2021
  -
  111’
  -
  -9’
  -
  102’
  -
  -3’
  -
  -3’
  99’
  -
  99’
  -22’
  77’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2021
  116’
  116’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  116’
  653’
  145’
  -
  -
  129’
  976’
  1.092’
  41’
  77’
  -
  -
  118’
  -
  118’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  243’
  -
  -
  -
  -
  731’
  -
  731’
  1.092’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Vandkunsten 2 ApS 06.01.2021

Adresse

Adresse Fra Til
Funkiavej 45 · DK-2300 København S 06.01.2021

Branchekode

Branchekode Fra Til
581100 Udgivelse af bøger 01.01.2022
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 06.01.2021 31.12.2021

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2021-05-07 07.05.2021
2021-01-06 06.01.2021 06.05.2021

Registreret kapital

Kapital Fra Til
41.000 DKK 07.05.2021
40.000 DKK 06.01.2021 06.05.2021

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Virksomheden tegnes af en likvidator 06.09.2023 14.09.2023
Virksomheden tegnes af en direktør. 21.11.2022 15.08.2023
Virksomheden tegnes af en likvidator 14.09.2022 20.11.2022

Direktører

Navn Fra Til
Søren Møller Christensen 21.11.2022
Søren Møller Christensen 21.11.2022 15.08.2023
Søren Møller Christensen 06.01.2021 24.08.2022

Reelle ejere

Navn Fra Til
Søren Møller Christensen 06.01.2021

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Vandkunsten 2 ApS

Funkiavej 45
2300 København S

CVR

41999977

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

6. januar 2021

P-nummer

1026653629

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

581100
Udgivelse af bøger

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at deltage som komplementar i Forlaget Vandkunsten K/S.

Tegningsregel

Virksomheden tegnes af en likvidator

Registeret kapital

41.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-