J. Frandsen Holding ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 6. jan. 2021
 • CVR 41997796

Virksomheden J. Frandsen Holding ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Esbjerg V. De blev etableret i 6. januar 2021 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -5.000 DKK, mens den i 2021 var på -5.000 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 662.780 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

663’ DKK

+192%

Egenkapital

873’ DKK

+227%

Omsætning

-

Resultat før skat

663’ DKK

+193%

Årets resultat

2022662.780 DKK
2021227.209 DKK

Likviditetsgrad

4.053 %

> +999%
God

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

99 %

+26%
God

Overskudsgrad

-

Balance

878’ DKK

+159%

Bruttofortjeneste

-5’ DKK

0%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

203’ DKK

+199%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -5’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  663’
  -
  663’
  -
  663’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  675’
  -
  -
  -
  79’
  34’
  203’
  878’
  40’
  719’
  59’
  -
  873’
  -
  873’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  5’
  -
  5’
  878’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
J. Frandsen Holding ApS 06.01.2021

Adresse

Adresse Fra Til
Hjerting Strandvej 158 · DK-6710 Esbjerg V 06.01.2021

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 06.01.2021

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2021-01-06 06.01.2021

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 06.01.2021

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Virksomheden tegnes af 1 direktør 06.01.2021

Direktører

Navn Fra Til
Jesper Frandsen 06.01.2021

Reelle ejere

Navn Fra Til
Jesper Frandsen 06.01.2021

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

J. Frandsen Holding ApS

Hjerting Strandvej 158
6710 Esbjerg V

CVR

41997796

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

6. januar 2021

P-nummer

1026650719

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Virksomhedens formål er at besidde kapitalandele, investeringer, formuepleje samt andet dermed efter direktionens skøn beslægtede formål.

Tegningsregel

Virksomheden tegnes af 1 direktør

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Revisor

-