Djenan Ejendomme ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 4. jan. 2021
 • CVR 41996455

Virksomheden Djenan Ejendomme ApS befinder sig i branchen "Anden udlejning af boliger" og har adresse i Nykøbing F. De blev etableret i 4. januar 2021 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på 123.593 DKK, mens den i 2022 var på 46.880 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 38.862 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

39’ DKK

+259%

Egenkapital

54’ DKK

+250%

Omsætning

-

Resultat før skat

54’ DKK

+300%

Årets resultat

202338.862 DKK
2022-24.465 DKK

Likviditetsgrad

9 %

-3%
Ikke tilfredsst.

Afkastningsgrad

7 %

+178%
Tilfredsst.

Soliditetsgrad

3 %

+184%
Svag

Overskudsgrad

-

Balance

1.664’ DKK

+23%

Bruttofortjeneste

124’ DKK

+164%

Gældsforpligtelser

1.609’ DKK

+21%

Tilgodehavende

137’ DKK

+16%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  124’
  -
  -15’
  -
  108’
  -
  -54’
  -
  -54’
  54’
  -
  54’
  -15’
  39’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  1.527’
  -
  -
  -
  -
  1.527’
  -
  -
  -
  24’
  108’
  137’
  1.664’
  40’
  14’
  -
  -
  54’
  -
  54’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  97’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  1.513’
  1.664’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Djenan Ejendomme ApS 04.01.2021

Adresse

Adresse Fra Til
Gaabensevej 211 · DK-4800 Nykøbing F 04.01.2021

Branchekode

Branchekode Fra Til
682030 Anden udlejning af boliger 04.01.2021

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2021-01-04 04.01.2021

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 04.01.2021

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Virksomheden tegnes af en direktør alene. 04.01.2021

Direktører

Navn Fra Til
Djenan Darkulic 04.01.2021

Reelle ejere

Navn Fra Til
Djenan Darkulic 04.01.2021

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Djenan Ejendomme ApS

Gaabensevej 211
4800 Nykøbing F

CVR

41996455

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

4. januar 2021

P-nummer

1026649257

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

682030
Anden udlejning af boliger

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

post@ds-biler.dk

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Virksomhedens formål er at investere i fast ejendom samt dermed beslægtet virksomhed.

Tegningsregel

Virksomheden tegnes af en direktør alene.

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Revisor

-