Wit Deluxe ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 24. dec. 2020
 • CVR 41977701

Virksomheden Wit Deluxe ApS befinder sig i branchen "Engroshandel med porcelæns- og glasvarer" og har adresse i Kirke Hyllinge. De blev etableret i 24. december 2020 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på -87.353 DKK, mens den i 2022 var på -262.444 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -112.996 DKK.

Medarbejderstaben består af 1 person, hvor direktionen bl.a. består af Mette Hjorth Michelsen.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-113’ DKK

+61%

Egenkapital

-364’ DKK

-45%

Omsætning

-

Resultat før skat

-113’ DKK

+62%

Årets resultat

2023-112.996 DKK
2022-290.821 DKK

Likviditetsgrad

4 %

-66%
Ikke tilfredsst.

Afkastningsgrad

-632 %

+32%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

-2.630 %

-219%
Ikke tilfredsst.

Overskudsgrad

-

Balance

14’ DKK

-55%

Bruttofortjeneste

-87’ DKK

+67%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

14’ DKK

-55%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  -87’
  0
  -
  -
  -87’
  -
  -26’
  -
  -26’
  -113’
  -
  -113’
  -
  -113’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  5’
  1’
  8’
  14’
  14’
  40’
  -404’
  -
  -
  -364’
  -
  -364’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  6’
  -
  -
  -
  -
  -
  378’
  14’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Wit Deluxe ApS 24.12.2020

Adresse

Adresse Fra Til
Hornsherredvej 419B · DK-4070 Kirke Hyllinge 09.11.2022
Hornsherredvej 419B · DK-4070 Kirke Hyllinge 04.11.2022 08.11.2022
Hornsherredvej 419B · DK-4070 Kirke Hyllinge 24.12.2020 03.11.2022

Branchekode

Branchekode Fra Til
464410 Engroshandel med porcelæns- og glasvarer 24.12.2020

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2020-12-24 24.12.2020

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 24.12.2020

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af én direktør 24.12.2020

Direktører

Navn Fra Til
Mette Hjorth Michelsen 24.12.2020

Reelle ejere

Navn Fra Til
Mette Hjorth Michelsen 24.12.2020

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Wit Deluxe ApS

Hornsherredvej 419
4070 Kirke Hyllinge

CVR

41977701

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

24. december 2020

P-nummer

1026626761

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

464410
Engroshandel med porcelæns- og glasvarer

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at drive virksomhed med engros salg af emballage, samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af én direktør

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

1

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Revisor

-