myMEDIC ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 17. dec. 2020
 • CVR 41970073

Virksomheden myMEDIC ApS befinder sig i branchen "Praktiserende speciallæger" og har adresse i Dragør. De blev etableret i 17. december 2020 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på -16.872 DKK, mens den i 2022 var på 7.956 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -11.693 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-12’ DKK

-288%

Egenkapital

263’ DKK

-4%

Omsætning

-

Resultat før skat

-15’ DKK

-288%

Årets resultat

2023-11.693 DKK
20226.218 DKK
2021228.660 DKK

Likviditetsgrad

65.722 %

God

Afkastningsgrad

-6 %

-321%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

100 %

0%
God

Overskudsgrad

-

Balance

264’ DKK

-4%

Bruttofortjeneste

-17’ DKK

-312%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

264’ DKK

-4%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  -17’
  -
  -
  -
  -17’
  2’
  -
  -
  2’
  -15’
  -
  -15’
  -3’
  -12’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  26’
  -
  -
  1’
  204’
  264’
  264’
  40’
  223’
  -
  -
  263’
  -
  263’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  0
  264’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
myMEDIC ApS 17.12.2020

Adresse

Adresse Fra Til
Strandjægervej 8 · DK-2791 Dragør 07.06.2021
Amager Strandvej 234 · DK-2300 København S 17.12.2020 06.06.2021

Branchekode

Branchekode Fra Til
862200 Praktiserende speciallæger 01.02.2021
869090 Sundhedsvæsen i øvrigt i.a.n. 17.12.2020 31.01.2021

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2022-12-12 12.12.2022
2021-02-01 01.02.2021 11.12.2022
2020-12-17 17.12.2020 31.01.2021

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 17.12.2020

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Virksomheden tegnes af direktøren 17.12.2020

Direktører

Navn Fra Til
Mogens Hedegaard Ydemann 01.01.2021

Reelle ejere

Navn Fra Til
Mogens Hedegaard Ydemann 17.12.2020

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

myMEDIC ApS

Strandjægervej 8
2791 Dragør

CVR

41970073

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

17. december 2020

P-nummer

1026618238

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

 • Clinic ydemann aps
 • Traveldoc.dk aps
 • Ydemann aps
 • Ydemann wine aps
 • Ydemann winery aps

Branchekode

862200
Praktiserende speciallæger

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

myMEDIC@ydemann.dk

Telefon

-

Hjemmeside

Formål

Selskabets formål er lægekonsulentvirksomhed, speciallægepraksis, coaching, rådgivning og vinproduktion.

Tegningsregel

Virksomheden tegnes af direktøren

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-