BV reklame ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 22. dec. 2020
 • CVR 41970006

Virksomheden BV reklame ApS befinder sig i branchen "Anden reklamevirksomhed" og har adresse i Lemvig. De blev etableret i 22. december 2020 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på 749.038 DKK, mens den i 2022 var på 611.414 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 582.886 DKK.

Medarbejderstaben består af 3 personer, hvor direktionen bl.a. består af Brian Sønderby Vejlby.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

583’ DKK

+23%

Egenkapital

1.522’ DKK

+62%

Omsætning

-

Resultat før skat

748’ DKK

+23%

Årets resultat

2023582.886 DKK
2022473.662 DKK
2021415.382 DKK

Likviditetsgrad

1.199 %

-17%
God

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

92 %

-2%
God

Overskudsgrad

-

Balance

1.660’ DKK

+65%

Bruttofortjeneste

749’ DKK

+23%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

1.660’ DKK

+65%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  749’
  -
  -
  -
  -
  0
  -2’
  -
  -1’
  748’
  -
  748’
  -165’
  583’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  89’
  257’
  -
  1.314’
  1.660’
  1.660’
  50’
  1.472’
  -
  -
  1.522’
  -
  1.522’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  12’
  -
  138’
  1.660’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
BV reklame ApS 22.12.2020

Adresse

Adresse Fra Til
Ringkøbingvej 12 · DK-7620 Lemvig 11.06.2024
Ringkøbingvej 12 · DK-7620 Lemvig 22.12.2020 10.06.2024

Branchekode

Branchekode Fra Til
731190 Anden reklamevirksomhed 22.12.2020

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2020-12-22 22.12.2020

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 22.12.2020

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af den samlede direktion. 22.12.2020

Direktører

Navn Fra Til
Brian Sønderby Vejlby 22.12.2020

Reelle ejere

Navn Fra Til
Brian Sønderby Vejlby 22.12.2020

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

BV reklame ApS

Ringkøbingvej 12
7620 Lemvig

CVR

41970006

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

22. december 2020

P-nummer

1026617878

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

731190
Anden reklamevirksomhed

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

97811020

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at drive virksomhed indenfor reklame- og skiltebranchen samt hermed beslægtet virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af den samlede direktion.

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

3

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-