Cajour ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 22. dec. 2020
 • CVR 41969938

Virksomheden Cajour ApS befinder sig i branchen "Anden udgivelse af software" og har adresse i Kolding. De blev etableret i 22. december 2020 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Sidste år endte resultatopgørelsen på -6.793 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-7’ DKK

Egenkapital

33’ DKK

Omsætning

-

Resultat før skat

-

Likviditetsgrad

-

Afkastningsgrad

-22 %

Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

100 %

God

Overskudsgrad

-

Balance

33’ DKK

Bruttofortjeneste

-

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

33’ DKK

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2021
  -
  -
  -
  -
  -
  -7’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -1’
  -7’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2021
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  33’
  33’
  33’
  40’
  -7’
  -
  -
  33’
  -
  33’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  33’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Cajour ApS 22.12.2020

Adresse

Adresse Fra Til
Dalbygade 40S · DK-6000 Kolding 22.12.2020

Branchekode

Branchekode Fra Til
582900 Anden udgivelse af software 22.12.2020

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2020-12-22 22.12.2020

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 22.12.2020

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af et medlem af bestyrelsen i forening med en direktør eller af den samlede bestyrelse. 22.12.2020

Bestyrelsesmedlemmer

Navn Fra Til
Folke Bjerg 22.12.2020
Logan Bugge Raarup 22.12.2020
Kris Steen Møller 22.12.2020

Direktører

Navn Fra Til
Kris Steen Møller 22.12.2020

Legalle ejere

Navn Fra Til
KSM Holding, Kolding ApS 22.12.2020
L.B. RAARUP HOLDING ApS 22.12.2020

Reelle ejere

Navn Fra Til
Logan Bugge Raarup 22.12.2020
Kris Steen Møller 22.12.2020

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Cajour ApS

Dalbygade 40
6000 Kolding

CVR

41969938

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

22. december 2020

P-nummer

1026617754

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

582900
Anden udgivelse af software

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er udvikling og salg af journalsystemer samt dermed beslægtet virksomhed efter bestyrelsens skøn.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af et medlem af bestyrelsen i forening med en direktør eller af den samlede bestyrelse.

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja