BV invest ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 22. dec. 2020
 • CVR 41968540

Virksomheden BV invest ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Lemvig. De blev etableret i 22. december 2020 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -9.500 DKK, mens den i 2021 var på -15.348 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 1.942.067 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

1.942’ DKK

+306%

Egenkapital

2.471’ DKK

+367%

Omsætning

-

Resultat før skat

1.937’ DKK

+308%

Årets resultat

20221.942.067 DKK
2021478.454 DKK

Likviditetsgrad

18 %

+99%
Ikke tilfredsst.

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

83 %

+53%
God

Overskudsgrad

-

Balance

2.987’ DKK

+206%

Bruttofortjeneste

-10’ DKK

+38%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

90’ DKK

+130%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -10’
  -
  -
  -
  -
  -
  -14’
  525’
  511’
  1.937’
  -
  1.937’
  -5’
  1.942’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  1.154’
  -
  -
  2.896’
  2.896’
  -
  -
  -
  38’
  52’
  90’
  2.987’
  50’
  -33’
  -
  -
  2.471’
  -
  2.471’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  350’
  -
  -
  -
  8’
  126’
  516’
  2.987’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
BV invest ApS 22.12.2020

Adresse

Adresse Fra Til
Ringkøbingvej 12 · DK-7620 Lemvig 22.12.2020

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 22.12.2020

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2020-12-22 22.12.2020

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 22.12.2020

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af den samlede direktion 22.12.2020

Direktører

Navn Fra Til
Brian Sønderby Vejlby 22.12.2020

Reelle ejere

Navn Fra Til
Brian Sønderby Vejlby 22.12.2020

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

BV invest ApS

Ringkøbingvej 12
7620 Lemvig

CVR

41968540

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

22. december 2020

P-nummer

1026616480

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at eje kapitalandele i andre selskaber samt udføre andre lignende aktiviteter.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af den samlede direktion

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-