Lars Jensen, Varde ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 21. dec. 2020
 • CVR 41962151

Virksomheden Lars Jensen, Varde ApS befinder sig i branchen "Finansielle holdingselskaber" og har adresse i Varde. De blev etableret i 21. december 2020 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Sidste år endte resultatopgørelsen på 93.541 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

94’ DKK

Egenkapital

134’ DKK

Omsætning

-

Resultat før skat

93’ DKK

Likviditetsgrad

83 %

Svag

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

81 %

God

Overskudsgrad

-

Balance

164’ DKK

Bruttofortjeneste

-6’ DKK

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

25’ DKK

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2021
  -
  -6’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  99’
  99’
  93’
  -
  93’
  -1’
  94’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2021
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  139’
  -
  -
  139’
  139’
  -
  -
  -
  -
  -
  25’
  164’
  40’
  94’
  -
  -
  134’
  -
  134’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  3’
  -
  -
  -1’
  -
  3’
  30’
  164’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Lars Jensen, Varde ApS 21.12.2020

Adresse

Adresse Fra Til
Elinelundvej 10 · DK-6800 Varde 21.12.2020

Branchekode

Branchekode Fra Til
642010 Finansielle holdingselskaber 21.12.2020

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2020-12-21 21.12.2020

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 21.12.2020

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af ét medlem af direktionen 21.12.2020

Direktører

Navn Fra Til
Lars Jensen 21.12.2020

Reelle ejere

Navn Fra Til
Lars Jensen 21.12.2020

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Lars Jensen, Varde ApS

Elinelundvej 10
6800 Varde

CVR

41962151

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

21. december 2020

P-nummer

1026608364

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

Binavne

Branchekode

642010
Finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

alslevmb@gmail.com

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at eje aktier/anparter i andre kapitalselskaber samt virksomhed, der na-turligt står i forbindelse hermed

Tegningsregel

Selskabet tegnes af ét medlem af direktionen

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Stifter

Revisor

-