M.B.K. Holding ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 9. dec. 2020
 • CVR 41956054

Virksomheden M.B.K. Holding ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Horsens. De blev etableret i 9. december 2020 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Sidste år endte resultatopgørelsen på 0 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

0 DKK

Egenkapital

40’ DKK

> +999%

Omsætning

-

Resultat før skat

-

Årets resultat

20230 DKK
2022-3.143 DKK
2021-40.006 DKK

Likviditetsgrad

-

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

100 %

God

Overskudsgrad

-

Balance

40’ DKK

Bruttofortjeneste

-

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

-

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  40’
  -
  -
  40’
  40’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  40’
  40’
  -
  -
  -
  40’
  -
  40’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  40’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
M.B.K. Holding ApS 09.12.2020

Adresse

Adresse Fra Til
Provstlund Alle 53 · DK-8700 Horsens 09.12.2020

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 09.12.2020

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2020-12-09 09.12.2020

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 09.12.2020

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Virksomheden tegnes af den samlede direktion. 09.12.2020

Direktører

Navn Fra Til
Paw Møller Bay Kristensen 09.12.2020

Reelle ejere

Navn Fra Til
Paw Møller Bay Kristensen 09.12.2020

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

M.B.K. Holding ApS

Provstlund Alle 53
8700 Horsens

CVR

41956054

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

9. december 2020

P-nummer

1026601262

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Virksomhedens formål er at være holdingselskab og drive virksomhed med ejerskab af selskaber og investering i værdipapirer.

Tegningsregel

Virksomheden tegnes af den samlede direktion.

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-