Mellson Holding ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 16. dec. 2020
 • CVR 41953470

Virksomheden Mellson Holding ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Svendborg. De blev etableret i 16. december 2020 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Sidste år endte resultatopgørelsen på -16.065 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-16’ DKK

-297%

Egenkapital

24’ DKK

-40%

Omsætning

-

Resultat før skat

-16’ DKK

-297%

Årets resultat

2023-16.065 DKK
20228.137 DKK
2021-8.050 DKK

Likviditetsgrad

613 %

God

Afkastningsgrad

-59 %

Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

88 %

+6%
God

Overskudsgrad

-

Balance

27’ DKK

-44%

Bruttofortjeneste

-

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

19’ DKK

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  16’
  -16’
  -
  0
  -
  0
  -16’
  -
  -16’
  -
  -16’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  8’
  8’
  -
  -
  -
  -
  19’
  19’
  27’
  40’
  -16’
  -
  -
  24’
  -
  24’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  3’
  -
  3’
  27’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Mellson Holding ApS 16.12.2020

Adresse

Adresse Fra Til
Enemærket 15 · DK-5700 Svendborg 16.12.2020

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 16.12.2020

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2020-12-16 16.12.2020

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 16.12.2020

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør. 16.12.2020

Direktører

Navn Fra Til
Anders Bech Mellson 16.12.2020

Reelle ejere

Navn Fra Til
Anders Bech Mellson 16.12.2020

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Mellson Holding ApS

Enemærket 15
5700 Svendborg

CVR

41953470

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

16. december 2020

P-nummer

1026598008

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

mellson@icloud.com

Telefon

22116649

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at eje ejerandele i andre selskaber samt andre investeringer efter ledelsens skøn.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør.

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-