RINGSTED MASKINFORRETNING ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 18. sep. 1985
 • CVR 41950412

Virksomheden RINGSTED MASKINFORRETNING ApS befinder sig i branchen "Engroshandel med landbrugsmaskiner, -udstyr og tilbehør hertil" og har adresse i Havdrup. De blev etableret i 18. september 1985 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på -56.295 DKK, mens den i 2022 var på -27.586 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 835.699 DKK.

Medarbejderstaben består af 4 personer, hvor direktionen bl.a. består af Jens Erik Hansen. I bestyrelsen sidder 4 personer, som ledes af bestyrelsesformand Jens-Henrik Hee Sonne Hansen.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

836’ DKK

-70%

Egenkapital

36.360’ DKK

-6%

Omsætning

-

Resultat før skat

822’ DKK

-70%

Årets resultat

2023835.699 DKK
20222.750.135 DKK
2021-601.440 DKK
20202.074.511 DKK
20191.399.915 DKK
20181.801.017 DKK
20173.122.237 DKK
20165.376.134 DKK
20152.001.744 DKK
20142.161.047 DKK
20131.390.141 DKK
20121.015.355 DKK

Likviditetsgrad

188 %

God

Afkastningsgrad

-0 %

-114%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

99 %

-1%
God

Overskudsgrad

-

Balance

36.822’ DKK

-5%

Bruttofortjeneste

-56’ DKK

-104%

Gældsforpligtelser

462’ DKK

Tilgodehavende

870’ DKK

-74%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  -56’
  -
  -
  -
  -56’
  1’
  -
  963’
  964’
  822’
  -
  822’
  -13’
  836’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  32.331’
  -
  -
  35.952’
  35.952’
  -
  -
  -
  -
  602’
  870’
  36.822’
  300’
  24.057’
  118’
  -
  36.360’
  -
  36.360’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  28’
  -
  462’
  36.822’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
RINGSTED MASKINFORRETNING ApS 18.09.1985

Adresse

Adresse Fra Til
Industrivænget 13 · DK-4622 Havdrup 27.09.2023
Salbjergvej 4 · DK-4622 Havdrup 10.10.2006 26.09.2023
Bøllingsvej 51 · DK-4100 Ringsted 24.02.2000 09.10.2006

Branchekode

Branchekode Fra Til
466100 Engroshandel med landbrugsmaskiner, -udstyr og tilbehør hertil 01.01.2008
518800 Engroshandel med landbrugsmaskiner og -redskaber samt tilbehør, herunder traktorer 01.01.2003 31.12.2007
516600 Engroshandel med landbrugsmaskiner og -redskaber samt tilbehør, herunder traktorer 18.09.1985 31.12.2002

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2023-12-07 07.12.2023
2006-10-10 10.10.2006 06.12.2023

Registreret kapital

Kapital Fra Til
300.000 DKK 02.06.2003
200.000 DKK 22.10.1996 01.06.2003
100.000 DKK 30.08.1987 21.10.1996

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af direktøren alene, af to bestyrelsesmedlemmer i forening eller af den samlede bestyrelse. 14.12.2023
Selskabet tegnes af en direktør alene 10.10.2006 13.12.2023

Bestyrelsesmedlemmer

Navn Fra Til
Gurli Lis Sonne Hansen 07.12.2023
Henriette Sonne Braun 07.12.2023
Jens Erik Hansen 07.12.2023

Direktører

Navn Fra Til
Jens Erik Hansen 18.09.1985
Jens Åge Hansen 18.09.1985 30.04.2002

Reelle ejere

Navn Fra Til
Jens Erik Hansen 15.10.2001

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

RINGSTED MASKINFORRETNING ApS

Industrivænget 13
4622 Havdrup

CVR

41950412

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

18. september 1985

P-nummer

1001818354

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

466100
Engroshandel med landbrugsmaskiner, -udstyr og tilbehør hertil

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

JEH@HAVDRUP-MASKINFORRETNING.DK

Telefon

40157544

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at drive virksomhed med handel, leasing og udlejning samt anden efter bestyrelsens skøn beslægtet virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af direktøren alene, af to bestyrelsesmedlemmer i forening eller af den samlede bestyrelse.

Registeret kapital

300.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

4

Reklamebeskyttelse

Ja