KJ Tech Invest ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 15. dec. 2020
 • CVR 41950242

Virksomheden KJ Tech Invest ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Svendborg. De blev etableret i 15. december 2020 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -8.462 DKK, mens den i 2021 var på -10.581 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 107.974 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

108’ DKK

+163%

Egenkapital

18’ DKK

+114%

Omsætning

-

Resultat før skat

108’ DKK

Årets resultat

2022107.974 DKK
2021-172.509 DKK

Likviditetsgrad

13 %

Ikke tilfredsst.

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

2 %

+111%
Ikke tilfredsst.

Overskudsgrad

-

Balance

859’ DKK

+29%

Bruttofortjeneste

-8’ DKK

+20%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

105’ DKK

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -8’
  -
  -
  -
  -
  -
  -34’
  -
  -34’
  108’
  -
  108’
  -
  108’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  753’
  753’
  -
  -
  -
  -
  -
  105’
  859’
  40’
  -22’
  -
  -
  18’
  -
  18’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  760’
  -
  -
  4’
  840’
  859’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
KJ Tech Invest ApS 15.12.2020

Adresse

Adresse Fra Til
Rødbyvej 8 · DK-5700 Svendborg 15.12.2020

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 15.12.2020

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2020-12-15 15.12.2020

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 15.12.2020

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af 1 direktør. 15.12.2020

Direktører

Navn Fra Til
Jesper Agerholm Sørensen 15.12.2020

Reelle ejere

Navn Fra Til
Jesper Agerholm Sørensen 15.12.2020

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

KJ Tech Invest ApS

Rødbyvej 8
5700 Svendborg

CVR

41950242

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

15. december 2020

P-nummer

1026594371

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at eje og investere i kapitalandele samt anden virksomhed, der står i forbindelse hermed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af 1 direktør.

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-