HHV2 ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 16. dec. 2020
 • CVR 41948620

Virksomheden HHV2 ApS befinder sig i branchen "Køb og salg af egen fast ejendom" og har adresse i Svenstrup J. De blev etableret i 16. december 2020 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på 40.357 DKK, mens den i 2022 var på 3.035.779 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -56.130 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-56’ DKK

-102%

Egenkapital

2.335’ DKK

-2%

Omsætning

-

Resultat før skat

-33’ DKK

-101%

Årets resultat

2023-56.130 DKK
20222.366.534 DKK
2021-15.670 DKK

Likviditetsgrad

393 %

God

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

75 %

+35%
God

Overskudsgrad

-

Balance

3.132’ DKK

-28%

Bruttofortjeneste

40’ DKK

-99%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

3.132’ DKK

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  40’
  -
  -
  -
  -
  67’
  -140’
  -
  -73’
  -33’
  -
  -33’
  -24’
  -56’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  756’
  -
  2.376’
  -
  -
  3.132’
  3.132’
  40’
  2.295’
  -
  -
  2.335’
  -
  2.335’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  24’
  121’
  -
  797’
  3.132’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
HHV2 ApS 16.12.2020

Adresse

Adresse Fra Til
Marathonvej 5 · DK-9230 Svenstrup J 02.09.2022
Vingårdsgade 22 · DK-9000 Aalborg 28.06.2022 01.09.2022
Fræervej 4B · DK-9520 Skørping 16.12.2020 27.06.2022

Branchekode

Branchekode Fra Til
681000 Køb og salg af egen fast ejendom 16.12.2020

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2022-06-27 27.06.2022
2020-12-16 16.12.2020 26.06.2022

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 16.12.2020

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af direktøren 27.06.2022
Selskabet tegnes af direktøren 16.12.2020 10.05.2022

Direktører

Navn Fra Til
Lars Asger Enggaard 02.09.2022
Inger Lise Wilson 27.06.2022 02.09.2022
Inger Lise Wilson 27.06.2022

Reelle ejere

Navn Fra Til
Lars Asger Enggaard 02.11.2021
Kent Vangstrup 16.12.2020 02.09.2022

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

HHV2 ApS

Marathonvej 5
9230 Svenstrup J

CVR

41948620

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

16. december 2020

P-nummer

1026593030

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

681000
Køb og salg af egen fast ejendom

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at drive virksomhed med besiddelse, udvikling og salg af fast ejendom, herunder projektudvikling samt hermed beslægtet virksomhed

Tegningsregel

Selskabet tegnes af direktøren

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-