F. Have Holding, Brønderslev ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 10. dec. 2020
 • CVR 41947128

Virksomheden F. Have Holding, Brønderslev ApS befinder sig i branchen "Andre post- og kurertjenester" og har adresse i Brønderslev. De blev etableret i 10. december 2020 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -5.625 DKK, mens den i 2021 var på -11.600 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 289.121 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

289’ DKK

+42%

Egenkapital

418’ DKK

+72%

Omsætning

-

Resultat før skat

287’ DKK

+43%

Årets resultat

2022289.121 DKK
2021202.936 DKK

Likviditetsgrad

27 %

> +999%
Ikke tilfredsst.

Afkastningsgrad

-1 %

+61%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

80 %

+37%
God

Overskudsgrad

-

Balance

525’ DKK

+26%

Bruttofortjeneste

-6’ DKK

+52%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

28’ DKK

> +999%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -6’
  -
  -
  -
  -6’
  -
  -4’
  -
  -4’
  287’
  -
  287’
  -2’
  289’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  496’
  496’
  -
  -
  -
  -
  24’
  28’
  525’
  40’
  81’
  -
  -
  418’
  -
  418’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  5’
  -
  107’
  525’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
F. Have Holding, Brønderslev ApS 14.01.2021
FH Logistik ApS 10.12.2020 13.01.2021

Adresse

Adresse Fra Til
Griegsvej 10 · DK-9700 Brønderslev 10.12.2020

Branchekode

Branchekode Fra Til
532000 Andre post- og kurertjenester 10.12.2020

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2021-01-14 14.01.2021
2020-12-10 10.12.2020 13.01.2021

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 10.12.2020

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Virksomheden tegnes af direktøren alene. 10.12.2020

Direktører

Navn Fra Til
Flemming Have 10.12.2020

Reelle ejere

Navn Fra Til
Flemming Have 10.12.2020

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

F. Have Holding, Brønderslev ApS

Griegsvej 10
9700 Brønderslev

CVR

41947128

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

10. december 2020

P-nummer

1026590384

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

532000
Andre post- og kurertjenester

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabsformål er at udøve virksomhed med handel og service samt aktiviteter i tilknytning hertil.

Tegningsregel

Virksomheden tegnes af direktøren alene.

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Stifter

Revisor

-