THRUST Holding ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 15. dec. 2020
 • CVR 41945133

Virksomheden THRUST Holding ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Ejstrupholm. De blev etableret i 15. december 2020 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Sidste år endte resultatopgørelsen på 54.485 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

54’ DKK

-68%

Egenkapital

84’ DKK

-5%

Omsætning

0 DKK

Resultat før skat

54’ DKK

-68%

Årets resultat

202354.485 DKK
2022170.002 DKK
2021-64.769 DKK

Likviditetsgrad

-

Afkastningsgrad

-8 %

< -999%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

100 %

> +999%
God

Overskudsgrad

-

Balance

84’ DKK

-94%

Bruttofortjeneste

-7’ DKK

Gældsforpligtelser

0 DKK

Tilgodehavende

84’ DKK

+189%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  -7’
  -
  -
  -
  -7’
  -
  -24’
  -
  -24’
  54’
  -
  54’
  -
  54’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  84’
  84’
  84’
  40’
  4’
  40’
  -
  84’
  -
  84’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  84’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
THRUST Holding ApS 15.12.2020

Adresse

Adresse Fra Til
Isenbjergvej 11 · DK-7361 Ejstrupholm 15.12.2020

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 15.12.2020

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2020-12-15 15.12.2020

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 15.12.2020

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af 1 direktør. 15.12.2020

Direktører

Navn Fra Til
Kasper Nissen 15.12.2020

Reelle ejere

Navn Fra Til
Kasper Nissen 15.12.2020

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

THRUST Holding ApS

Isenbjergvej 11
7361 Ejstrupholm

CVR

41945133

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

15. december 2020

P-nummer

1026588150

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at eje kapitalandele i helt eller delvist ejede datterselskaber og at drive dermed beslægtede aktiviteter.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af 1 direktør.

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Stifter

Revisor

-