Lars Juul Jensen Holding ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 15. dec. 2020
 • CVR 41944064

Virksomheden Lars Juul Jensen Holding ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Nordhavn. De blev etableret i 15. december 2020 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Sidste år endte resultatopgørelsen på 1.188.480 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

1.188’ DKK

+98%

Egenkapital

1.772’ DKK

+177%

Omsætning

-

Resultat før skat

1.188’ DKK

+98%

Årets resultat

20221.188.480 DKK
2021600.254 DKK

Likviditetsgrad

823 %

> +999%
God

Afkastningsgrad

67 %

-25%
God

Soliditetsgrad

99 %

+5%
God

Overskudsgrad

-

Balance

1.787’ DKK

+164%

Bruttofortjeneste

-

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

127’ DKK

+773%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  1.189’
  -
  -
  -
  -
  1.188’
  -
  1.188’
  -
  1.188’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  1.660’
  1.660’
  -
  -
  -
  -
  127’
  127’
  1.787’
  40’
  73’
  59’
  -
  1.772’
  -
  1.772’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  15’
  15’
  1.787’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Lars Juul Jensen Holding ApS 15.12.2020

Adresse

Adresse Fra Til
Trelleborggade 16 · DK-2150 Nordhavn 07.03.2024
Birkedalshusene 27 · DK-3500 Værløse 15.12.2020 06.03.2024

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 15.12.2020

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2020-12-15 15.12.2020

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 15.12.2020

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Virksomheden tegnes af direktøren. 15.12.2020

Direktører

Navn Fra Til
Lars Juul Jensen 15.12.2020

Reelle ejere

Navn Fra Til
Lars Juul Jensen 15.12.2020

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Lars Juul Jensen Holding ApS

Trelleborggade 16
2150 Nordhavn

CVR

41944064

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

15. december 2020

P-nummer

1026587146

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Virksomhedens formål er at besidde kapitalandele i andre kapitalselskaber, foretage investeringer herunder ejendomme og anden hermed beslægtet virksomhed.

Tegningsregel

Virksomheden tegnes af direktøren.

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller