Poulsen Tømrer ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 14. dec. 2020
 • CVR 41943580

Virksomheden Poulsen Tømrer ApS befinder sig i branchen "Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed" og har adresse i Harlev J. De blev etableret i 14. december 2020 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Sidste år endte resultatopgørelsen på 24.868 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

25’ DKK

Egenkapital

65’ DKK

Omsætning

-

Resultat før skat

32’ DKK

Likviditetsgrad

724 %

God

Afkastningsgrad

43 %

God

Soliditetsgrad

86 %

God

Overskudsgrad

-

Balance

75’ DKK

Bruttofortjeneste

33’ DKK

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

75’ DKK

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2021
  -
  33’
  -
  -
  -
  33’
  -
  -1’
  -
  -1’
  32’
  -
  32’
  -
  25’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2021
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  16’
  -
  5’
  54’
  75’
  75’
  40’
  25’
  -
  -
  65’
  -
  65’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  3’
  -
  10’
  75’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Poulsen Tømrer ApS 14.12.2020

Adresse

Adresse Fra Til
Tarskovvej 1 · DK-8462 Harlev J 02.06.2021
Blegindvej 37 · DK-8362 Hørning 14.12.2020 01.06.2021

Branchekode

Branchekode Fra Til
433200 Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed 14.12.2020

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2020-12-14 14.12.2020

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 14.12.2020

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør. 14.12.2020

Direktører

Navn Fra Til
Lars Henrik Poulsen 14.12.2020

Reelle ejere

Navn Fra Til
Lars Henrik Poulsen 14.12.2020

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Poulsen Tømrer ApS

Tarskovvej 1
8462 Harlev J

CVR

41943580

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

14. december 2020

P-nummer

1026586077

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

433200
Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

poulsentomrer@gmail.com

Telefon

22135447

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at drive tømrervirksomhed og ejendomsadministration samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør.

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-