JP.Designhuset ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 14. dec. 2020
 • CVR 41942150

Virksomheden JP.Designhuset ApS befinder sig i branchen "Opførelse af bygninger" og har adresse i Esbjerg V. De blev etableret i 14. december 2020 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -226.227 DKK, mens den i 2021 var på 140.384 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -188.786 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-189’ DKK

-449%

Egenkapital

1.865’ DKK

-9%

Omsætning

-

Resultat før skat

-242’ DKK

-441%

Årets resultat

2022-188.786 DKK
202154.111 DKK

Likviditetsgrad

542 %

+3%
God

Afkastningsgrad

-11 %

-400%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

82 %

+1%
God

Overskudsgrad

-

Balance

2.278’ DKK

-10%

Bruttofortjeneste

-226’ DKK

-261%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

2.235’ DKK

-10%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -226’
  -20’
  -14’
  -
  -261’
  22’
  -3’
  -
  19’
  -242’
  -
  -242’
  -53’
  -189’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  43’
  -
  43’
  -
  -
  -
  -
  43’
  -
  -
  -
  208’
  130’
  2.235’
  2.278’
  40’
  1.825’
  -
  -
  1.865’
  -
  1.865’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  300’
  -
  -
  -
  112’
  -
  412’
  2.278’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
JP.Designhuset ApS 14.12.2020

Adresse

Adresse Fra Til
Ravnsbjerg Bakke 27A · DK-6710 Esbjerg V 25.09.2023
Ravnsbjerg Bakke 48 · DK-6710 Esbjerg V 08.09.2021 24.09.2023
Føvling Kirkevej 1 · DK-6683 Føvling 14.12.2020 07.09.2021

Branchekode

Branchekode Fra Til
412000 Opførelse af bygninger 14.12.2020

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2020-12-14 14.12.2020

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 14.12.2020

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Virksomheden tegnes af 1 direktør. 14.12.2020

Direktører

Navn Fra Til
John Pedersen 14.12.2020

Reelle ejere

Navn Fra Til
John Pedersen 14.12.2020

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

JP.Designhuset ApS

Ravnsbjerg Bakke 27
6710 Esbjerg V

CVR

41942150

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

14. december 2020

P-nummer

1026584449

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

412000
Opførelse af bygninger

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

jp.designhuset@gmail.com

Telefon

20885477

Hjemmeside

-

Formål

Virksomhedens formål er at drive bygge- og anlægsvirksomhed af bygninger og dermed forbundet virksomhed.

Tegningsregel

Virksomheden tegnes af 1 direktør.

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Revisor

-