Cream ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 10. dec. 2020
 • CVR 41941855

Virksomheden Cream ApS befinder sig i branchen "Computerprogrammering" og har adresse i København V. De blev etableret i 10. december 2020 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -52.156 DKK, mens den i 2021 var på -103.098 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -518.178 DKK.

Medarbejderstaben består af 1 person, hvor direktionen bl.a. består af Jens Axel Sø.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-518’ DKK

-203%

Egenkapital

87’ DKK

-86%

Omsætning

-

Resultat før skat

-518’ DKK

-180%

Årets resultat

2022-518.178 DKK
2021505.485 DKK

Likviditetsgrad

100 %

-22%
Svag

Afkastningsgrad

-6 %

+19%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

6 %

-78%
Svag

Overskudsgrad

-

Balance

1.559’ DKK

-34%

Bruttofortjeneste

-52’ DKK

+49%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

1.465’ DKK

-34%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -52’
  -41’
  -
  -
  -94’
  460’
  -885’
  -
  -425’
  -518’
  -
  -518’
  -
  -518’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  17’
  94’
  94’
  -
  -
  -
  5’
  1.457’
  1.465’
  1.559’
  100’
  -13’
  -
  -
  87’
  -
  87’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  0
  4’
  1.472’
  1.559’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Cream ApS 10.12.2020

Adresse

Adresse Fra Til
Tullinsgade 6 · DK-1618 København V 10.12.2020

Branchekode

Branchekode Fra Til
620100 Computerprogrammering 01.01.2021
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 10.12.2020 31.12.2020

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2021-01-01 01.01.2021
2020-12-10 10.12.2020 31.12.2020

Registreret kapital

Kapital Fra Til
100.000 DKK 10.12.2020

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør eller af den samlede direktion 10.12.2020

Direktører

Navn Fra Til
Jens Axel Sø 10.12.2020

Reelle ejere

Navn Fra Til
Jens Axel Sø 10.12.2020

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Cream ApS

Tullinsgade 6
1618 København V

CVR

41941855

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

10. december 2020

P-nummer

1026584295

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

620100
Computerprogrammering

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at udvikle software til analyse af finansielle markeder, at udøve konsulentvirksomhed samt al virksomhed, som efter direktionens skøn har forbindelse hermed

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør eller af den samlede direktion

Registeret kapital

100.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

1

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Stifter

Revisor

-