Lars Christiansen Holding 2020 ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 8. dec. 2020
 • CVR 41940646

Virksomheden Lars Christiansen Holding 2020 ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Kolding. De blev etableret i 8. december 2020 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Sidste år endte resultatopgørelsen på -36.382 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-36’ DKK

Egenkapital

44’ DKK

Omsætning

-

Resultat før skat

-36’ DKK

Likviditetsgrad

154 %

God

Afkastningsgrad

-27 %

Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

39 %

God

Overskudsgrad

-

Balance

111’ DKK

Bruttofortjeneste

-30’ DKK

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

104’ DKK

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2021
  -
  -30’
  -
  -
  -
  -30’
  -
  -
  -
  -
  -36’
  -
  -36’
  -
  -36’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2021
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  7’
  7’
  -
  -
  -
  104’
  -
  104’
  111’
  80’
  -36’
  -
  -
  44’
  -
  44’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  28’
  68’
  111’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Lars Christiansen Holding 2020 ApS 08.12.2020

Adresse

Adresse Fra Til
Falkevej 31 · DK-6000 Kolding 08.12.2020

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 08.12.2020

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2020-12-08 08.12.2020

Registreret kapital

Kapital Fra Til
80.000 DKK 08.12.2020

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af direktøren. 08.12.2020

Direktører

Navn Fra Til
Lars Christiansen 08.12.2020
Lars Roe Christiansen 08.12.2020

Reelle ejere

Navn Fra Til
Lars Roe Christiansen 08.12.2020
Lars Christiansen 08.12.2020

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Lars Christiansen Holding 2020 ApS

Falkevej 31
6000 Kolding

CVR

41940646

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

8. december 2020

P-nummer

1026582748

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at eje kapitalandele i andre selskaber samt hermed beslægtet virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af direktøren.

Registeret kapital

80.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller